NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Предстои процедура със 100 % безвъзмездна помощ за малки предприятия

  Предстои процедура със 100% безвъзмездна помощ

  „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.  Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.


  Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


  Отпусната сума може да бъде използвана само за: суровини, материали и консумативи за работното място; външни услуги; персонал.

  Office 1 Superstore, като лидер в нашия бранш, сме готови да предоставим всичко необходимо за възстановяване на вашия бизнес, в случай, че сте кандидатствали или предстои да кандидатствате по проекта.

  Нашите предимства:

  • богата продуктова гама
  • над 18 000 налични продукта на склад
  • пълна автоматизация на изпълнението на поръчките

  Ние сме готови да бъдем вашия верен бизнес партньор за преодоляване на последствията от пандемията.

  korporativna-prezentaciq-O1S

  Blog archive