NormalCustomer
 
Затвори
Категории
  Настройки
  Търси

  11 теста по български език и литература, за външно оценяване и кандидатстване след 7 клас, за 2021/2022 г., част 1

  6610120466
  Продукт по заявка
  Срок на доставка (календарни дни) от 4 до 5 дни
  Първа част на помагалото „11 теста по БЕЛ за 7 клас“ съдържа седем теста, които са разработени по изпитния формат, и четири контролни теста по БЕЛ. Всичките единадесет теста следват учебно-изпитната програма по български език и литература, като въпросите в тях са съобразени с последователността на темите и художествените произведения, заложени в годишното тематично разпределение по двата предмета. Всеки от актуализираните изпитни тестови варианти съдържа два източника на информация (текст + схема, таблица, карта, изображение или втори текст), които изискват извличане на информация при четене с разбиране. 25 отворени и затворени въпроса в примерните изпитни тестове подпомагат създаването на умения за разбиране и осмисляне на текста на различни езикови равнища. Задачите в предложените тестове позволяват практическото приложение на придобитите знания чрез прилагане на наученото по български език и литература в 5, 6 и 7 клас. Към тестовите задачи са добавени и въпроси върху произведения от български автори, изучени в 5 и 6 клас. Тъй като една от най-трудните задачи за седмокласниците е тази, която изисква създаване на теза по цитат от литературно произведение, към всяка задача от този тип има предложени ключови думи, а в отговорите са дадени примерни варианти на тези.
  Към всеки примерен изпитен тест е приложен и непознат текст за преразказ с дидактическа задача, като към всяка задача има дадено примерно подходящо начало:
         - Лакомото врабче, Ангел Каралийчев;
         - Сажди, Николай Райнов;
         - Старецът и слепците, Начо Христосков;
         - Крали Марко, народна приказка;
         - Мързеливият, народна приказка;
         - Завръщането, Константин Константинов.
  Четирите контролни теста са съобразени по месеци с темите от годишното тематично разпределение. Задачите в тях следват изучения материал, като е предвидено контролът на знанията да бъде извършен в края на месеците октомври, ноември, декември и януари. Контролните тестове са разработени като бланки за самостоятелна работа.
  Виж пълното описание на продукта
  Купи на вноски за покупки над 100,01 лв. с ДДС
  Първа част на помагалото „11 теста по БЕЛ за 7 клас“ съдържа седем теста, които са разработени по изпитния формат, и четири контролни теста по БЕЛ. Всичките единадесет теста следват учебно-изпитната програма по български език и литература, като въпросите в тях са съобразени с последователността на темите и художествените произведения, заложени в годишното тематично разпределение по двата предмета. Всеки от актуализираните изпитни тестови варианти съдържа два източника на информация (текст + схема, таблица, карта, изображение или втори текст), които изискват извличане на информация при четене с разбиране. 25 отворени и затворени въпроса в примерните изпитни тестове подпомагат създаването на умения за разбиране и осмисляне на текста на различни езикови равнища. Задачите в предложените тестове позволяват практическото приложение на придобитите знания чрез прилагане на наученото по български език и литература в 5, 6 и 7 клас. Към тестовите задачи са добавени и въпроси върху произведения от български автори, изучени в 5 и 6 клас. Тъй като една от най-трудните задачи за седмокласниците е тази, която изисква създаване на теза по цитат от литературно произведение, към всяка задача от този тип има предложени ключови думи, а в отговорите са дадени примерни варианти на тези.
  Към всеки примерен изпитен тест е приложен и непознат текст за преразказ с дидактическа задача, като към всяка задача има дадено примерно подходящо начало:
         - Лакомото врабче, Ангел Каралийчев;
         - Сажди, Николай Райнов;
         - Старецът и слепците, Начо Христосков;
         - Крали Марко, народна приказка;
         - Мързеливият, народна приказка;
         - Завръщането, Константин Константинов.
  Четирите контролни теста са съобразени по месеци с темите от годишното тематично разпределение. Задачите в тях следват изучения материал, като е предвидено контролът на знанията да бъде извършен в края на месеците октомври, ноември, декември и януари. Контролните тестове са разработени като бланки за самостоятелна работа.
  Първа част на помагалото „11 теста по БЕЛ за 7 клас“ съдържа седем теста, които са разработени по изпитния формат, и четири контролни теста по БЕЛ. Всичките единадесет теста следват учебно-изпитната програма по български език и литература, като въпросите в тях са съобразени с последователността на темите и художествените произведения, заложени в годишното тематично разпределение по двата предмета. Всеки от актуализираните изпитни тестови варианти съдържа два източника на информация (текст + схема, таблица, карта, изображение или втори текст), които изискват извличане на информация при четене с разбиране. 25 отворени и затворени въпроса в примерните изпитни тестове подпомагат създаването на умения за разбиране и осмисляне на текста на различни езикови равнища. Задачите в предложените тестове позволяват практическото приложение на придобитите знания чрез прилагане на наученото по български език и литература в 5, 6 и 7 клас. Към тестовите задачи са добавени и въпроси върху произведения от български автори, изучени в 5 и 6 клас. Тъй като една от най-трудните задачи за седмокласниците е тази, която изисква създаване на теза по цитат от литературно произведение, към всяка задача от този тип има предложени ключови думи, а в отговорите са дадени примерни варианти на тези.
  Към всеки примерен изпитен тест е приложен и непознат текст за преразказ с дидактическа задача, като към всяка задача има дадено примерно подходящо начало:
         - Лакомото врабче, Ангел Каралийчев;
         - Сажди, Николай Райнов;
         - Старецът и слепците, Начо Христосков;
         - Крали Марко, народна приказка;
         - Мързеливият, народна приказка;
         - Завръщането, Константин Константинов.
  Четирите контролни теста са съобразени по месеци с темите от годишното тематично разпределение. Задачите в тях следват изучения материал, като е предвидено контролът на знанията да бъде извършен в края на месеците октомври, ноември, декември и януари. Контролните тестове са разработени като бланки за самостоятелна работа.
  Продуктови характеристики
  Тип Учебно помагало
  Клас 7
  Предмет Български език и литература
  Издателство Коала Прес
  Автор Ваня Чернева