Products specifications
Вид на формуляра Кочан
Формат А
Вид хартия Химизирана
Листове [брой] 100
Валута Bgn