Products specifications
Вид на формуляра Кочан
Формат A5
Вид хартия Химизирана
Листове [брой] 100
Валута Bgn