Products specifications
Тип Оптичен
Максимална скорост на запис 16X
Презаписваем Не