Products specifications
Цвят на мастилото Magenta
Капацитет при 5% покритие [брой страници] 1600