NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Biology

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 144

  Mini torso, 27 cm

  Мини торс, 27 cm

  6635100858

  Childrens microscope Geosafari

  Learning Resources Детски микроскоп Geosafari

  6635100729

  Heart anatomical model

  Learning Resources Анатомичен модел на сърце

  8112100013

  Brain anatomical model

  Learning Resources Анатомичен модел на мозък

  8112100015

  Game "My first greenhouse"

  Игра „Моята първа оранжерия“

  6635100975

  Cross-section heart model

  Learning Resources Модел разрез на сърце

  8112100007

  Human skeleton, 46 cm

  Човешки скелет, 46 cm

  6635100683

  Human skeleton, 85 cm

  Човешки скелет, 85 cm

  8112100022

  Cross-section tulip structure model

  Learning Resources Модел разрез цвят на лале

  8112120001

  Magnetic set Plant life cycle

  Learning Resources Магнитен комплект Жизнен цикъл на растенията

  8112140003

  Microscopic slides, 10 pcs.

  Микроскопски препарати, 10 броя

  8112160008

  Student chart "Muscular system", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Мускулна система“, 70 x 100 cm

  8132120001

  Student chart "Circulatory system", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Кръвоносна система“, 70 x 100 cm

  8132120002

  Student chart "Bone system", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Костна система“, 70 x 100 cm

  8132120003

  Student chart "Male reproductive system", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Мъжка полова система“, 70 x 100 cm

  8132120004

  Student chart „Female reproductive system“, 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Женска полова система“, 70 x 100 cm

  8132120005

  Student chart "Central nervous system", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Централна нервна система“, 70 x 100 cm

  8132120006

  Student chart "Cerebrum", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Главен мозък“, 70 x 100 cm

  8132120007

  Student chart „Digestive system“, 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Храносмилателна система“, 70 x 100 cm

  8132120009

  Student chart "Metabolism and Energy", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Обмяна на вещества и енергия“, 70 x 100 cm

  8132120010

  Student chart „Respiratory system“, 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Дихателна система“, 70 x 100 cm

  8132120011

  Student chart "Eye", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Око“, 70 x 100 cm

  8132120012

  Student chart "Ear", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Ухо“, 70 x 100 cm

  8132120013

  Student chart "Skin", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Кожа“, 70 x 100 cm

  8132120014

  Student chart "Meiosis", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Мейоза“, 70 x 100 cm

  8132120020

  Student chart "Mitotic cycle", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Митотичен цикъл“, 70 x 100 cm

  8132120021

  Student chart "Cell structure", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Устройство на клетката“, 70 x 100 cm

  8132120022

  Plant cell model, cross-section

  Learning Resources Модел на растителна клетка, напречно сечение

  8132120033

  Animal cell model, cross section

  Learning Resources Модел на животинска клетка напречно сечение

  8132120034

  Magnifying glass, large, coloured

  Learning Resources Лупа, голяма, цветна

  6635100973

  Microscope National Geographic, binocular

  National Geographic Микроскоп, бинокулярен

  6635100904

  Microscope LCD screen

  Микроскоп lcd екран

  6635100905

  National Geographic Microscope with a smartphone holder, 40x - 640x

  National Geographic Микроскоп с поставка за смартфон, 40х - 640х

  6635100907

  Microscope Biotar 300x - 1200x, in a case

  Микроскоп Biotar 300х - 1200х, в куфар

  6635100908

  Microscope Biolux 40x - 1280x

  Микроскоп Biolux 40x - 1280x

  6635100909

  Microscope Biolux 40x - 1280x, in a case

  Микроскоп Biolux 40x - 1280x, в куфар

  6635100910

  Experiment set

  Комплект за експерименти

  6635100922

  Microscopic slides, 25 pcs.

  Микроскопски препарати, 25 броя

  6635100923

  Microscopic slides, 100 pcs.

  Микроскопски препарати, 100 броя

  6635100924

  Cover glass, 100 pcs.

  Покривни стъкла, 100 броя

  6635100018

  Slides, 50 pcs.

  Предметни стъкла, 50 броя

  6635100019

  Magnetic set Frog life cycle

  Learning Resources Магнитен комплект Жизнен цикъл на жаба

  6635100037

  Cross-Section Eye Model

  Learning Resources Модел разрез на око

  6635100090

  Stident chart „Endocrine system“, 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Ендокринна система“, 70 x 100 cm

  6635100106

  Cross-section Brain model

  Learning Resources Модел разрез на мозък

  6635100143

  Magnetic set Butterfly life cycle

  Learning Resources Магнитен комплект Жизнен цикъл на пеперуда

  6635100320

  Chicken life cycle, eggs

  Learning Resources Жизнен цикъл на пиле, яйца

  6635100321

  Magnetic human body

  Learning Resources Магнитно човешко тяло

  6635100322

  Mini torso, 11 cm

  Learning Resources Мини торс 11 cm

  6635100324

  360 degree plant laboratory

  Learning Resources Лаборатория за растения 360 градуса

  6635100337

  Biology