NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Biology

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 142

  Mini torso, 27 cm

  Мини торс, 27 cm

  6635100858

  Childrens microscope Geosafari

  Learning Resources Детски микроскоп Geosafari

  6635100729

  Heart anatomical model

  Learning Resources Анатомичен модел на сърце

  8112100013

  Brain anatomical model

  Learning Resources Анатомичен модел на мозък

  8112100015

  Cross-section heart model

  Learning Resources Модел разрез на сърце

  8112100007

  Human skeleton, 85 cm

  Човешки скелет, 85 cm

  8112100022

  Cross-section tulip structure model

  Learning Resources Модел разрез цвят на лале

  8112120001

  Magnetic set Plant life cycle

  Learning Resources Магнитен комплект Жизнен цикъл на растенията

  8112140003

  Microscopic slides, 10 pcs.

  Микроскопски препарати, 10 броя

  8112160008

  Student chart "Muscular system", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Мускулна система“, 70 x 100 cm

  8132120001

  Student chart "Circulatory system", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Кръвоносна система“, 70 x 100 cm

  8132120002

  Student chart "Bone system", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Костна система“, 70 x 100 cm

  8132120003

  Student chart "Male reproductive system", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Мъжка полова система“, 70 x 100 cm

  8132120004

  Student chart „Female reproductive system“, 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Женска полова система“, 70 x 100 cm

  8132120005

  Student chart "Central nervous system", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Централна нервна система“, 70 x 100 cm

  8132120006

  Student chart "Cerebrum", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Главен мозък“, 70 x 100 cm

  8132120007

  Student chart „Digestive system“, 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Храносмилателна система“, 70 x 100 cm

  8132120009

  Student chart "Metabolism and Energy", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Обмяна на вещества и енергия“, 70 x 100 cm

  8132120010

  Student chart „Respiratory system“, 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Дихателна система“, 70 x 100 cm

  8132120011

  Student chart "Eye", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Око“, 70 x 100 cm

  8132120012

  Student chart "Ear", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Ухо“, 70 x 100 cm

  8132120013

  Student chart "Skin", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Кожа“, 70 x 100 cm

  8132120014

  Student chart "Meiosis", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Мейоза“, 70 x 100 cm

  8132120020

  Student chart "Mitotic cycle", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Митотичен цикъл“, 70 x 100 cm

  8132120021

  Student chart "Cell structure", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Устройство на клетката“, 70 x 100 cm

  8132120022

  Plant cell model, cross-section

  Learning Resources Модел на растителна клетка, напречно сечение

  8132120033

  Animal cell model, cross section

  Learning Resources Модел на животинска клетка напречно сечение

  8132120034

  Magnifying glass, large, coloured

  Learning Resources Лупа, голяма, цветна

  6635100973

  Foska Magnifier, (60 mm) 5x

  Foska Лупа, 5x увеличение, с дръжка, 60 mm

  1060300025

  Insect observation jar, ladybug

  Learning Resources Буркан за наблюдение на насекоми, калинка

  6626020029

  Insect observation jar

  Learning Resources Буркан за наблюдение на насекоми

  6626020030

  Set cellular organelles

  Nowa Szkola Комплект клетъчни органели

  6626020031

  Marabu Textile paint, 15 ml, 223, blackberry

  Nowa Szkola Човешки гръдни органи, анатомичен модел

  6626020032

  3D board, circulatory system model

  Nowa Szkola 3D дъска, модел на кръвоносна система

  6626020033

  Human skeleton on wheels, 170 cm

  Nowa Szkola Човешки скелет на колела, 170 cm

  6626020034

  Human skeleton, collapsible, 80 cm

  Nowa Szkola Човешки скелет, разглобяем, 80 cm

  6626020035

  Muscular system of the arm model

  Nowa Szkola Модел на мускулна система на ръка

  6626020036

  Pigeon skeleton, 18 x 14 x 8 cm

  Nowa Szkola Скелет на гълъб, 18 х 14 х 8 cm

  6626020037

  Grasshopper life cycle

  Nowa Szkola Жизнен цикъл на скакалец

  6626020038

  Torso model, 11 pcs, 50 cm

  Nowa Szkola Модел на торс, 11 части, 50 cm

  6626020040

  Model of the uterus of a pregnant woman in the 40th week, 40 x 26 x 34 cm

  Nowa Szkola Модел на матка на бременна жена в 40-та седмица, 40 х 26 х 34 cm

  6626020041

  Animal cell model, 30 x 20 x 51 cm

  Nowa Szkola Модел на животинска клетка, 30 х 20 х 51 cm

  6626020042

  Plant cell model, 30 x 20 x 51 cm

  Nowa Szkola Модел на растителна клетка, 30 х 20 х 51 cm

  6626020043

  Bresser Microscope Biolux Sel, for beginners, red

  Bresser Микроскоп Biolux Sel, за начинаещи, червен

  6626060002

  Bresser Microscope Biolux Sel, for beginners, blue

  Bresser Микроскоп Biolux Sel, за начинаещи, син

  6626060003

  Bresser Microscope Biolux Sel, for beginners, green

  Bresser Микроскоп Biolux Sel, за начинаещи, зелен

  6626060004

  Human ear model, 44 x 28 x 14 cm

  Nowa Szkola Модел на човешко ухо, 44 х 28 х 14 cm

  6626020044

  Student chart, mammals, 70 x 100 cm

  Ученическо табло, бозайници, 70 x 100 cm

  8132120018

  Insects, 20 x 13 cm

  Learning Resources Насекоми, 20 x 13 cm

  6626020047

  Microscope Geosafari, for children

  Learning Resources Микроскоп Geosafari, детски

  6626020048

  Biology