NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Biology

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 142

  Heart anatomical model

  Learning Resources Анатомичен модел на сърце

  8112100013

  Brain anatomical model

  Learning Resources Анатомичен модел на мозък

  8112100015

  Mini torso, 27 cm

  Мини торс, 27 cm

  6635100858

  Childrens microscope Geosafari

  Learning Resources Детски микроскоп Geosafari

  6635100729

  Cross-section heart model

  Learning Resources Модел разрез на сърце

  8112100007

  Human skeleton, 85 cm

  Човешки скелет, 85 cm

  8112100022

  Cross-section tulip structure model

  Learning Resources Модел разрез цвят на лале

  8112120001

  Frog skeleton, 13 x 8 x 6 cm

  Nowa Szkola Скелет на жаба, 13 x 8 x 6 cm

  6626020058

  Fish skeleton, 24.5 x 5 x 10 cm

  Nowa Szkola Скелет на риба, 24.5 x 5 x 10 cm

  6626020059

  Dissection kit

  Nowa Szkola Комплект за дисекция

  6626020060

  Chart human body, magnetic, 100 x 60 cm

  Nowa Szkola Табло човешкото тяло, магнитно, 100 x 60 cm

  6626020061

  Rabbit skeleton, 33 x 7.5 x 17 cm

  Nowa Szkola Скелет на заек, 33 x 7.5 x 17 cm

  6626020063

  Lung model, demonstration

  Nowa Szkola Модел на бял дроб, демонстрационен

  6626020064

  Nowa Szkola Lizard skeleton, 165 x 20 x 80 mm

  Nowa Szkola Скелет на гущер, 165 х 20 х 80 mm

  6626020090

  Skull model, 22 x 14 x 16 cm

  Nowa Szkola Модел на череп, 22 х 14 х 16 cm

  6626020046

  Foska Magnifier, (60 mm) 5x

  Foska Лупа, 5x увеличение, с дръжка, 60 mm

  1060300025

  Nowa Szkola Turtle skeleton, 135 x 90 x 24 mm

  Nowa Szkola Скелет на костенурка, 135 х 90 х 24 mm

  6626020091

  Nowa Szkola Case with animal specimens, 20 pcs.

  Nowa Szkola Куфар с животински екземпляри, 20 броя

  6626020080

  Insects, 20 x 13 cm

  Learning Resources Насекоми, 20 x 13 cm

  6626020047

  Nowa Szkola Case with plant types, 9 pcs.

  Nowa Szkola Куфар с видове растения, 9 броя

  6626020081

  Nowa Szkola Head model, with section of muscular and circulatory system

  Nowa Szkola Модел на глава, с разрез на мускулна и кръвоносна система

  6626020082

  Microscope Geosafari, for children

  Learning Resources Микроскоп Geosafari, детски

  6626020048

  Muscular system of the arm model

  Nowa Szkola Модел на мускулна система на ръка

  6626020036

  Insect observation jar, ladybug

  Learning Resources Буркан за наблюдение на насекоми, калинка

  6626020029

  Insect observation jar

  Learning Resources Буркан за наблюдение на насекоми

  6626020030

  Set cellular organelles

  Nowa Szkola Комплект клетъчни органели

  6626020031

  A set of instruments for microscopic preparations

  Комплект инструменти за микроскопски препарати

  6635100334

  Human ear model, 44 x 28 x 14 cm

  Nowa Szkola Модел на човешко ухо, 44 х 28 х 14 cm

  6626020044

  Pigeon skeleton, 18 x 14 x 8 cm

  Nowa Szkola Скелет на гълъб, 18 х 14 х 8 cm

  6626020037

  Grasshopper life cycle

  Nowa Szkola Жизнен цикъл на скакалец

  6626020038

  Lens, convex and concave, 2 pcs.

  Nowa Szkola Леща, изпъкнала и вдлъбната, 2 броя

  6626020039

  Torso model, 11 pcs, 50 cm

  Nowa Szkola Модел на торс, 11 части, 50 cm

  6626020040

  Model of the uterus of a pregnant woman in the 40th week, 40 x 26 x 34 cm

  Nowa Szkola Модел на матка на бременна жена в 40-та седмица, 40 х 26 х 34 cm

  6626020041

  Dissection plate, 26 x 19 x 2 cm

  Nowa Szkola Чиния за дисекция, 26 x 19 x 2 cm

  6626020062

  Animal cell model, 30 x 20 x 51 cm

  Nowa Szkola Модел на животинска клетка, 30 х 20 х 51 cm

  6626020042

  Plant cell model, 30 x 20 x 51 cm

  Nowa Szkola Модел на растителна клетка, 30 х 20 х 51 cm

  6626020043

  Heartbeat model

  Learning Resources Модел на биещо сърце

  8112100018

  Meiosis and Mitosis demonstration set

  Nowa Szkola Комплект за демонстрация Мейоза и Митоза

  6626020004

  Stident chart „Endocrine system“, 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Ендокринна система“, 70 x 100 cm

  6635100106

  Student chart "Amphibians", 70 x 100 cm

  Ученическо табло „Земноводни“, 70 x 100 cm

  6635100105

  Chloroplast model, 3D

  Nowa Szkola Модел на хлоропласт, 3D

  6626020005

  Paramecium model

  Nowa Szkola Модел на чехълче

  6626020008

  HIV virus model

  Nowa Szkola Модел на вирус ХИВ

  6626020003

  Skin model

  Nowa Szkola Модел на кожа

  6626020010

  Nowa Szkola Hand model

  Nowa Szkola Модел на ръка

  6626020011

  Liver model

  Nowa Szkola Модел на черен дроб

  6626020012

  Stomach model

  Nowa Szkola Модел на стомах

  6626020013

  Learning Resources Stethoscope

  Learning Resources Стетоскоп

  6626020002

  Flower model

  Nowa Szkola Модел на цвете

  6626020006

  Excretory system model

  Nowa Szkola Модел на отделителна система

  6626020016

  Biology