NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Geography

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 66

  DataMap Wall Road Map of Bulgaria, 100 x 70 cm, laminated, scale 1:530 000

  DataMap Стенна карта на България, пътна, 100 x 70 cm, ламинирана, мащаб 1:530 000

  1592120002

  Wall map of Bulgaria, administrative, 100 x 70 cm, laminated, scale: 1:530 000

  Стенна карта на България, административна, 100 x 70 cm, ламинирана, мащаб 1:530 000

  1592120003

  DataMap Wall Road Map of Europe, 100 x 70 cm, laminated, scale 1:5 000 000

  DataMap Стенна карта на Европа, пътна, 100 x 70 cm, ламинирана, мащаб 1:5 000 000

  1592120004

  Political Wall Map of Europe, 140 x 100 cm, laminated, scale 1:3 500 000

  Стенна карта на Европа, политическа, 140 x 100 cm, ламинирана, мащаб 1:3 500 000

  1592120005

  DataMap Administrative Wall Map of Bulgaria, 100 x 70 cm, scale 1:530 000

  DataMap Стенна карта на България, административна, 100 x 70 cm, мащаб 1:530 000

  1592120006

  DataMap Road Wall Map of Bulgaria, 100 x 70 cm, scale 1:530 000

  DataMap Стенна карта на България, пътна, 100 x 70 cm, мащаб 1:530 000

  1592120007

  DataMap Road Map of Sofia and the region, 12.3 x 23 cm, scale 1:20 000

  DataMap Карта на София и региона, пътна, 100 x 70 cm, мащаб 1:20 000

  1592120008

  DataMap Road Map of Bulgaria, 12.3 x 23 cm, scale 1:530 000

  DataMap Карта на България, пътна, 100 x 70 cm, мащаб 1:530 000

  1592120009

  DataMap Road Map of Europe, 12.3 x 23 cm, scale 1:5 000 000

  DataMap Карта на Европа, пътна, 100 x 70 cm, мащаб 1:5 000 000

  1592120011

  DataMap World Atlas, 55 maps, 15.5 x 24 cm, 96 pages

  DataMap Атлас на света, 55 карти, 15.5 x 24 cm, 96 страници

  1592120012

  DataMap Road Atlas of Bulgaria, and the region, 12 x 22 cm, 72 pages, scale 1:530 000

  DataMap Атлас на България, пътен, 12 x 22 cm, 72 страници, мащаб 1:530 000

  1592120013

  DataMap Administrative Wall Map of Bulgaria, 140 x 100 cm, laminated, scale 1:38 000

  Стенна карта на България, административна, 140 x 100 cm, ламинирана, мащаб 1:38 000

  1592120098

  Globe, physical, diameter 16 cm

  Глобус, физически, диаметър 16 cm

  1592140010

  Globe, political, diameter 16 cm

  Глобус, политически, диаметър 16 cm

  1592140012

  Globe, political, diameter 24 cm

  Глобус, политически, диаметър 24 cm

  1592140014

  Erupting volcano model

  Learning Resources Модел на изригващ вулкан

  6635100685

  Earth model, cross-section

  Learning Resources Модел на земята- напречно сечение

  8126140033

  Fossil collection

  Learning Resources Колекция вкаменелости

  8126160023

  Metamorphic rock collection

  Learning Resources Колекция метаморфни скали

  8126160025

  Mineral collection

  Learning Resources Колекция минерали

  8126160026

  Sedimentary rocks collection

  Learning Resources Колекция седиментни скали

  8126160027

  Inscribing globe

  Learning Resources Глобус, надписващ се

  8130140012

  Globe, brilliant, 25 cm

  Глобус, светещ, 25 cm

  8130140013

  Globe, interactive

  Learning Resources Глобус, интерактивен

  1592140002

  Soil model, 62.5 x 33.5 x 15 cm

  Nowa Szkola Модел на почви, 62.5 х 33.5 х 15 cm

  6624020002

  Hanger for map or board, 220 cm

  Nowa Szkola Закачалка за карта или дъска, 220 cm

  6624020003

  Globe, with pieces, 20 cm

  Learning Resources Глобус - пъзел, 20 cm

  6611120094

  Natural geographic map of Europe, 140 x 100 cm

  Природогеографска карта на Европа, 140 x 100 cm

  8130120045

  Globe, Physicogeographical, O25 cm, luminous

  Глобус Физикогеoграфски, Ø25 cm, светещ

  8130140009

  DataMap atlas of Sofia and the surrounding region 2018, travel, 24 x 22 cm, 84 pages, мащаб 1:13 000

  DataMap Атлас на София и региона 2018, пътен, 24 x 22 cm, 84 страници, мащаб 1:13 000

  1592100006

  DataMap Sofia wall map, 100 x 140 cm, laminated, scale 1:20 000

  DataMap Стенна карта на София, 100 x 140 cm, ламинирана, мащаб 1:20 000

  1592120137

  Learning Resources Fossil excavation kit

  Learning Resources Комплект за изкопаване на вкаменелости

  6624020012

  Learning Resources Gemstone excavation kit

  Learning Resources Комплект за разкопки на скъпоценни камъни

  6624020013

  Nowa Szkola World map, magnetic, double-sided

  Nowa Szkola Карта на света, магнитна, двустранна

  1592120140

  Nowa Szkola Case with models for topography and relief of the Earths surface

  Nowa Szkola Куфар с модели за топография и релеф на земната повърхност

  6624020010

  Nowa Szkola Montessori tiles, of earth shapes, embossed

  Nowa Szkola Плочки Монтесори, на земни форми, релефни

  6624020011

  Domino Map of France, hardcover

  Domino Карта на Франция, твърда корица

  1592100080

  Domino Wall map of Europe, political

  Domino Стенна карта на Европа, политическа

  1592120080

  Комплект с държави и знамена

  Комплект с държави и знамена

  6624020014

  Плочки на земни форми Монтесори, релефни, 10 броя

  Плочки на земни форми Монтесори, релефни, 10 броя

  6624020015

  Глобус на света, под формата на плочки, релефен

  Глобус на света, под формата на плочки, релефен

  1592140005

  Wall map of Bulgaria, physical, 200 x 140 cm, laminated

  Стенна карта на България, природо-географска, 200 x 140 cm, ламинирана

  1592120014

  Wall map of the world, natural geography, 200 x 140 cm, laminated

  Стенна карта на света, природо-географска, 200 x 140 cm, ламинирана

  1592120017

  Wall map of Bulgaria, physical, 100 x 140 cm, laminated

  Стенна карта на България, физическа, 100 x 140 cm, ламинирана

  1592120021

  Chart Plants and animals in Bulgaria and in the World, laminated

  Табло растения и животни в България и в света, ламинирано

  1592120033

  Wall map of Australia, face - physical and political, back - climate and water

  Стенна карта на Австралия, лице – физическа и политическа, гръб – климат и води

  1592120034

  Wall map of Europe - climate, water, plants and animals, 140 x 100 cm

  Стенна карта на Европа – климат, води, растения и животни, 140 x 100 cm

  1592120036

  Wall map of Asia, climate, 140 x 100 cm, laminated

  Стенна карта на Азия, климатична, 140 x 100 cm, ламинирана

  1592120037

  Wall map of Africa, climate, 100 x 140 cm, laminated

  Стенна карта на Африка, климатична, 100 x 140 cm, ламинирана

  1592120038

  Wall map of North America,climate, 140 x 100 cm, laminated

  Стенна карта на Северна Америка, климатична, 140 x 100 cm, ламинирана

  1592120039

  Geography