NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Geography

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 74

  DataMap Wall Road Map of Bulgaria, 100 x 70 cm, laminated, scale 1:530 000

  DataMap Стенна карта на България, пътна, 100 x 70 cm, ламинирана, мащаб 1:530 000

  1592120002

  Wall map of Bulgaria, administrative, 100 x 70 cm, laminated, scale: 1:530 000

  Стенна карта на България, административна, 100 x 70 cm, ламинирана, мащаб 1:530 000

  1592120003

  DataMap Wall Road Map of Europe, 100 x 70 cm, laminated, scale 1:5 000 000

  DataMap Стенна карта на Европа, пътна, 100 x 70 cm, ламинирана, мащаб 1:5 000 000

  1592120004

  Political Wall Map of Europe, 140 x 100 cm, laminated, scale 1:3 500 000

  Стенна карта на Европа, политическа, 140 x 100 cm, ламинирана, мащаб 1:3 500 000

  1592120005

  DataMap Administrative Wall Map of Bulgaria, 100 x 70 cm, scale 1:530 000

  DataMap Стенна карта на България, административна, 100 x 70 cm, мащаб 1:530 000

  1592120006

  DataMap Road Wall Map of Bulgaria, 100 x 70 cm, scale 1:530 000

  DataMap Стенна карта на България, пътна, 100 x 70 cm, мащаб 1:530 000

  1592120007

  DataMap Road Map of Sofia and the region, 12.3 x 23 cm, scale 1:20 000

  DataMap Карта на София и региона, пътна, 100 x 70 cm, мащаб 1:20 000

  1592120008

  DataMap Road Map of Bulgaria, 12.3 x 23 cm, scale 1:530 000

  DataMap Карта на България, пътна, 100 x 70 cm, мащаб 1:530 000

  1592120009

  DataMap Road Map of Europe, 12.3 x 23 cm, scale 1:5 000 000

  DataMap Карта на Европа, пътна, 100 x 70 cm, мащаб 1:5 000 000

  1592120011

  DataMap World Atlas, 55 maps, 15.5 x 24 cm, 96 pages

  DataMap Атлас на света, 55 карти, 15.5 x 24 cm, 96 страници

  1592120012

  DataMap Road Atlas of Bulgaria, and the region, 12 x 22 cm, 72 pages, scale 1:530 000

  DataMap Атлас на България, пътен, 12 x 22 cm, 72 страници, мащаб 1:530 000

  1592120013

  DataMap Administrative Wall Map of Bulgaria, 140 x 100 cm, laminated, scale 1:38 000

  Стенна карта на България, административна, 140 x 100 cm, ламинирана, мащаб 1:38 000

  1592120098

  Globe, physical, diameter 16 cm

  Глобус, физически, диаметър 16 cm

  1592140010

  Globe, political, diameter 16 cm

  Глобус, политически, диаметър 16 cm

  1592140012

  Globe, political, diameter 24 cm

  Глобус, политически, диаметър 24 cm

  1592140014

  Erupting volcano model

  Learning Resources Модел на изригващ вулкан

  6635100685

  Earth model, cross-section

  Learning Resources Модел на земята- напречно сечение

  8126140033

  Fossil collection

  Learning Resources Колекция вкаменелости

  8126160023

  Metamorphic rock collection

  Learning Resources Колекция метаморфни скали

  8126160025

  Mineral collection

  Learning Resources Колекция минерали

  8126160026

  Sedimentary rocks collection

  Learning Resources Колекция седиментни скали

  8126160027

  Inscribing globe

  Learning Resources Глобус, надписващ се

  8130140012

  Globe, brilliant, 25 cm

  Глобус, светещ, 25 cm

  8130140013

  Globe, interactive

  Learning Resources Глобус, интерактивен

  1592140002

  Soil model, 62.5 x 33.5 x 15 cm

  Nowa Szkola Модел на почви, 62.5 х 33.5 х 15 cm

  6624020002

  Hanger for map or board, 220 cm

  Nowa Szkola Закачалка за карта или дъска, 220 cm

  6624020003

  Globe, with pieces, 20 cm

  Learning Resources Глобус - пъзел, 20 cm

  6611120094

  Natural geographic map of Europe, 140 x 100 cm

  Природогеографска карта на Европа, 140 x 100 cm

  8130120045

  Globe, Physicogeographical, O25 cm, luminous

  Глобус Физикогеoграфски, Ø25 cm, светещ

  8130140009

  DataMap atlas of Sofia and the surrounding region 2018, travel, 24 x 22 cm, 84 pages, мащаб 1:13 000

  DataMap Атлас на София и региона 2018, пътен, 24 x 22 cm, 84 страници, мащаб 1:13 000

  1592100006

  Relief map of Bulgaria, Atlasi

  Релефна карта на България, Атласи

  6610181424

  Relief map of the world, Atlasi

  Релефна карта на света, Атласи

  6610181425

  Стенна карта - Тракийски съкровища по нашите земи, Атласи

  Стенна карта - Тракийски съкровища по нашите земи, Атласи

  6610181858

  DataMap Sofia wall map, 100 x 140 cm, laminated, scale 1:20 000

  DataMap Стенна карта на София, 100 x 140 cm, ламинирана, мащаб 1:20 000

  1592120137

  Learning Resources Fossil excavation kit

  Learning Resources Комплект за изкопаване на вкаменелости

  6624020012

  Learning Resources Gemstone excavation kit

  Learning Resources Комплект за разкопки на скъпоценни камъни

  6624020013

  Nowa Szkola World map, magnetic, double-sided

  Nowa Szkola Карта на света, магнитна, двустранна

  1592120140

  Nowa Szkola Case with models for topography and relief of the Earths surface

  Nowa Szkola Куфар с модели за топография и релеф на земната повърхност

  6624020010

  Контурни карти и упражнения по география и икономика, за 5 клас, с работни листове, Атласи

  Контурни карти и упражнения по география и икономика, за 5 клас, с работни листове, Атласи

  6610160016

  Атлас по човекът и обществото, за 4 клас, с контурни карти и тестове, Просвета

  Атлас по човекът и обществото, за 4 клас, с контурни карти и тестове, Просвета

  6610160017

  Атлас по човекът и обществото, за 3 клас, с контурни карти и тестове, Просвета

  Атлас по човекът и обществото, за 3 клас, с контурни карти и тестове, Просвета

  6610160018

  Атлас по история и цивилизации, за 9 клас, Просвета

  Атлас по история и цивилизации, за 9 клас, Просвета

  6610160019

  Атлас по история и цивилизации, за 8 клас, Просвета

  Атлас по история и цивилизации, за 8 клас, Просвета

  6610160020

  Атлас по география и икономика, за 9 клас, Просвета

  Атлас по география и икономика, за 9 клас, Просвета

  6610160021

  Domino Map of France, hardcover

  Domino Карта на Франция, твърда корица

  1592100080

  Set with states and flags

  Комплект с държави и знамена

  6624020014

  World globe, relief

  Глобус на света, релефен

  1592140005

  World globe, sand

  Глобус на света, пясъчен

  6610160030

  Атлас по анатомия на човека - Спланхнология, ендокринни жлези, том 2

  Атлас по анатомия на човека - Спланхнология, ендокринни жлези, том 2

  6610160031

  Wall map of Bulgaria, physical, 200 x 140 cm, laminated

  Стенна карта на България, природо-географска, 200 x 140 cm, ламинирана

  1592120014

  Geography