NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Chemistry

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 123

  Student chart "Periodic Table" A4

  Cubos Ученическо табло „Периодична система“ A4

  6635100946

  Student chart, "Periodic Table", A3

  Cubos Ученическо табло ''Периодична система'', А3

  6635100945

  Glass alcohol lamp

  Стъклена спиртна лампа

  8128100004

  Asbestos mesh, 20/20 mm

  Азбестова мрежа, 20/20 cm

  8128100015

  Spoon, metal, 200 mm

  Лъжичка метална, 200 mm

  8128100034

  Student chart Periodic table of the chemical elements, 70 x 100 cm

  Cubos Ученическо табло ''Периодична система на химичните елементи'', 70 x 100 cm

  8132180001

  Student chart "Atoms and Molecules", 70 x 100 cm

  Cubos Ученическо табло „Атоми и молекули“, 70 x 100 cm

  8132180008

  Alien laboratory

  Learning Resources Лаборатория за извънземни

  6628020040

  Safety goggles

  Nowa Szkola Предпазни очила

  6628020041

  Tweezers, plastic, for children, 12 cm

  Learning Resources Пинсети, пластмасови, детски, 12 cm

  6628020047

  Tweezers, coloured, 15 cm, 12 pcs.

  Learning Resources Пинсети, цветни, 15 cm, 12 броя

  6628020084

  Set Atom structure

  Nowa Szkola Комплект Структура на атома

  6628020014

  Water filtration set

  Nowa Szkola Комплект Филтриране на вода

  6628020011

  Apron, laboratory, size L

  Nowa Szkola Престилка, лабораторна, размер L

  6628020091

  Apron, laboratory, size М

  Nowa Szkola Престилка, лабораторна, размер M

  6628020092

  Apron, laboratory, size S

  Nowa Szkola Престилка, лабораторна, размер S

  6628020093

  Set molecular structure, 150 pcs.

  Nowa Szkola Комплект Молекулярна структура, 150 части

  6628020015

  Atom model, 3D

  Nowa Szkola Модел на атом, 3D

  6628020013

  Science Laboratory The Magic of Crystals

  Научна лаборатория Магията на кристалите

  6628020102

  Pipettes, 10 pcs.

  Пипети, 10 броя

  6628020045

  Funnel with narrow tail, 35 mm, 10 pcs.

  Фуния с тясна опашка, 35 mm, 10 броя

  6628020046

  Test tube holder

  Статив за епруветки

  6635100021

  Alcohol lamp, metal

  Спиртна лампа, метална

  6635100044

  Laboratory glassware holder

  Държател за лабораторна стъклария

  8128100054

  Set Liquid laboratory Little genius

  Комплект Малък гений - Течна лаборатория

  6628020101

  Nowa Szkola Tool trolley

  Nowa Szkola Количка за инструменти

  6628020012

  Learning Resources Laboratory Set - Water Science

  Learning Resources Комплект Лаборатория - Наука за водата

  6628020118

  Learning Resources Set test tubes, sensor, coloured, 3 pcs.

  Learning Resources Комплект епруветки, сензорни, цветни, 3 броя

  6628020121

  Learning Resources Water laboratory set

  Learning Resources Комплект Водна лаборатория

  6628020122

  Learning Resources Classroom Water laboratory set

  Learning Resources Комплект Водна лаборатория в класната стая

  6628020123

  Learning Resources Water bead laboratory set

  Learning Resources Комплект Лаборатория за водни мъниста

  6628020124

  Little Genius Set - Mineralogy

  Комплект Малък гений - Минералогия

  6628020125

  Little Genius Set - Easy Chemistry

  Комплект Малък гений - Лесна химия

  6628020126

  Nowa Szkola Set of metals and their alloys, in a case

  Nowa Szkola Комплект метали и техните сплави, в куфарче

  6628020113

  Nowa Szkola Graphical model with 15 carbon atoms

  Nowa Szkola Графичен модел с 15 въглеродни атома

  6628020114

  Nowa Szkola Molecular structure of ice set

  Nowa Szkola Комплект Молекулярна структура на лед

  6628020115

  Nowa Szkola Diamond crystal structure model

  Nowa Szkola Модел на диамантена кристална структура

  6628020116

  Learning Resources Tweezers, plastic, 12 pcs.

  Learning Resources Пинсети, пластмасови, 12 броя

  6635100774

  Learning Resources Test tube, with stand, plastic, 100 ml, 6 pcs.

  Learning Resources Епруветка, със стойка, пластмасова, 100 ml, 6 броя

  6628020082

  Filter paper for qualitative analysis, 90 mm, white

  Филтърна хартия за качествен анализ, 90 mm, бяла

  6628020002

  Reactive slit bank, clear, 100 ml

  Реактивна банка на шлиф, прозрачна, 100 ml

  6628020020

  Flask, standing, round, 250 ml

  Колба, стояща, облодънна, 250 ml

  6635100040

  Petri dish, glass, 80 mm

  Блюдо ''Петри'', стъклено, 80 mm

  6635100179

  Petri dish, glass, 100 mm

  Блюдо ''Петри'', стъклено, 100 mm

  6635100180

  Petri dish, plastic, ?90, 20 pcs.

  Блюдо ''петри'', пластмасово, φ90, 20 броя

  6635101030

  Tub, plastic, 25 x 25 x 4 cm

  Вана, пластмасова, 25 x 25 x 4 cm

  6635101031

  Tub, plastic, 15 x 30 x 8 cm

  Вана, пластмасова, 15 x 30 x 8 cm

  6635101032

  Reactive slit bank, tranparent, 250 ml

  Реактивна банка на шлиф, прозрачна, 250 ml

  8128100045

  Dividing funnel, cylindrical, 250 ml

  Делителна фуния, цилиндрична, 250 ml

  6635100147

  Test tube brush, 20 cm

  Четка за епруветка, 20 cm

  8128100064

  Chemistry