Кариери

Office 1 Superstore е динамично развиваща се компания и за реализирането на нашите цели се нуждаем от подготвени и мотивирани служители. Ако смятате, че вашето място е в нашия екип, изпратете актуална автобиография и снимка на електронната ни поща: jobs@office1.bg

Контакт ще бъде установен само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и съгласно ЗЗЛД.