В света

   Към 2012 г. Office 1 Superstore присъства с над 500 магазина в 24 държави, разположени на 5 континента. Стремежът на международната компания до 2015–та година е да се открият магазини в още 5 страни, а общият брой магазини да достигне 800.
 
   Разширявайки региона си с нови пазари, Office 1 Superstore постепенно се превръща в ключов инвеститор, който предлага огромно разнообразие от нови продукти и услуги, подпомагащи работата в съвременния офис, както и любезно обслужване от компетентен и специално обучен персонал.