NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  History

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 64

  3D Model Revival village

  3D Макет Възрожденско село

  5525100097

  3D Model of the Patriarchate of Tsarevets

  3D Макет Патриаршията на Царевец

  5525100098

  3D Model Popangelova house in Tryavna

  3D Макет Попангелова къща в Трявна

  5525100102

  3D Model Rila Monastery

  3D Макет Рилски Манастир

  5525100785

  3D Model of the Krum Palace in Pliska

  3D Макет Крумовият дворец в Плиска

  5525100820

  Map of Bulgaria under Prince Boris and Tsar Simeon

  Карта България при княз Борис и цар Симеон

  1592120063

  Map of Bulgaria under Byzantine rule

  Карта България под византийска власт

  1592120064

  Map of the National Liberation Struggles 1804–1869

  Карта Националноосвободителни борби 1804–1869 г.

  1592120065

  Map of the Russo-Turkish War of Liberation, 1877–1878

  Карта Руско–турска освободителна война, 1877–1878 г.

  1592120066

  Map The Balkan War, 1912–1913

  Карта Балканска война, 1912–1913 г.

  1592120067

  Map of World War II and Bulgaria, 1944–1945

  Карта Втора световна война и България, 1944–1945 г.

  1592120069

  Map Empire of Alexander the Great

  Карта Империя на Александър Македонски

  1592120072

  Map Ancient Rome III century BC - II century

  Карта Древният Рим III век пр. н. е. – II век

  1592120073

  Map Crusades

  Карта Кръстоносните походи

  1592120074

  Map of the First World War, 1914–1918

  Карта Първа световна война, 1914–1918 г.

  1592120075

  Map of World War II, 1939–1945

  Карта Втора световна война, 1939–1945 г.

  1592120076

  Map of Europe under Napoleon, 1794-1815

  Карта на Европа при Наполеон, 1794–1815 г.

  1592120077

  Map of Bulgaria according to contracts from 1878 to 1919

  Карта България според договори от 1878 г. до 1919 г.

  1592120078

  Map Unification of Bulgaria and the Serbo-Bulgarian War, 1885

  Карта Съединение на България и Сръбско–българска война, 1885

  1592120079

  Chart Timeline, 100 x 140 cm

  Табло Линия на времето, 100 x 140 cm

  1592120081

  Map of Bulgaria under Khan Krum and his descendents

  Карта България при хан Крум и наследниците му

  1592120082

  Map of the Bulgarian Church and Culture VII - XIV century medieval cities

  Карта българската църква и култура VII – XIV в. средновековни градове

  1592120083

  Map of Bulgaria under Assen Dynasty 1185–1241

  Карта България при асеневци 1185–1241 г.

  1592120084

  Map of Bulgaria under Tsar Ivan Alexander 1331–1371

  Карта България при цар Иван Александър 1331–1371 г.

  1592120086

  Map Fall of Bulgaria under Ottoman rule 1371–1396

  Карта Падане на България под османска власт 1371–1396 г.

  1592120087

  Map Revival education and culture XVII-XIX century

  Карта Възрожденска просвета и култура XVII–XIX век

  1592120088

  Map Resistance against the Treaty of Berlin 1878

  Карта Съпротива срещу берлинския договор 1878 г.

  1592120089

  Map Stone Age. Bronze and Iron Ages

  Карта каменна епоха. Бронзова и желязна епоха

  1592120104

  Map of Sumer and Akkad, Hittite kingdom

  Карта Шумер и Акад, хетско царство

  1592120105

  Map of the Kingdom of Babylon and Assyria, Kingdom of New Babylon

  Карта Вавилонско и асирийско царство, нововавилонско царство

  1592120106

  Map Phoenician and Greek colonization and trade

  Карта Финикийска и гръцка колонизация и търговия

  1592120107

  Map Resettlement of Greek tribes, Ancient Greece

  Карта Разселване на гръцките племена, древна Гърция

  1592120108

  Map of the Greco-Persian Wars 449 BC

  Карта Гръко–персийски войни 449 г. пр. хр.

  1592120109

  Map Early Age in Italy, Roman Republic III - II BC

  Карта Ранна епоха в Италия, Римска република III – II в пр. н. е.

  1592120110

  Map of the Roman Republic to 74 BC from 74 to 30 BC

  Карта Римска република до 74 г. пр. хр. от 74 до 30 г. пр. хр.

  1592120111

  Map Disintegration of the Roman Empire. The Great Migration

  Карта Разпадане на римската империя. Великото преселение

  1592120112

  Map Spread of Christianity to the 5th century, 5th - 9th century

  Карта Разпространение на християнството до V в., V – IX в.

  1592120113

  Map Displacement of the Slavs and the formation of Slavic states

  Карта Разселване славяните и образуване на славянски държави

  1592120114

  Map People and States at the beginning of the VI century.

  Карта Народи и държави в началото на VI в.

  1592120115

  Map Great geographical discoveries of the 15th – 17th centuries

  Карта Велики географски открития XV –XVII век

  1592120116

  Map Development of crafts and trade in Europe at the end of the XV century

  Карта Развитие на занаяти и търговия в Европа края на XV век

  1592120117

  Map of Europe in the late eighteenth century, Inset Europe around 1815

  Карта Европа в края на XVIII век, Врезка Европа към 1815 г.

  1592120118

  Map of the Colonial System by 1914

  Карта Колониалната система към 1914 г.

  1592120119

  Map of Europe after the First World War and after the Second World War in 1949

  Карта Европа след първата световна война и след втората световна война към 1949 г.

  1592120120

  Map Economic and military organizations: Warsaw Pact

  Карта Икономически и военни организации: Варшавски договор

  1592120121

  Map of England and France, the Hundred Years War 1337–1453, Germany and Italy, XIV – XV century

  Карта Aнглия и Франция, стогодишната война 1337–1453 г., Германия и Италия XIV–XV век

  1592120122

  Map Emergence of Islam and Arab expansion

  Карта Поява на исляма и арабска експанзия

  1592120123

  Map of the Carolingian Empire under Charlemagne

  Карта Kаролингска империя при Kарл Велики

  1592120124

  Map of Barbarian Kingdoms in Europe V-VI century

  Карта Варварски кралства в Европа V–VI век

  1592120125

  Map of England and France XII-XIII century, the Holy Roman Empire

  Карта Aнглия и Франция XII–XIII век, Свещената Римска империя

  1592120126

  History

  Filter by:

  Clear All