NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Book for the Geography and Economics teacher , for 11th grade, profiled training, Prosveta

  6610180806
  By request
  Period for delivery from 4 to 5 days

  Съдържанието на книгата за учителя за профилирана подготовка по география и икономика за модули 2, 3 и 4 съответства на съвременните постижения на методическата наука по отношение на дидактическите основи на обучението, формите на организацията му, същността и структурата на различните дидактически средства и типове уроци и изискванията за провеждане на съвременния урок по география и икономика.


  Книгата за учителя се състои от три части.  • В първата част са представени концептуални рамки на профилираната подготовка по география и икономика в модули 2, 3 и 4. Потърсени са опори и предпоставки за реализиране на ключовите компетентности в учебните програми на тези модули. Изведени са някои идеи за реализиране на целите на обучението и междупредметните връзки и дейности.

  • Във втората част са разработени: тематично разпределение по география и икономика за 11. клас – модул 2 „Геополитическа и обществена култура”; модул 3 „Съвременно икономическо развитие”; модул 4 „Европа, Азия и България”. Тематичното разпределение представлява дидактически план за работа на учителя през учебната година за постигане на очакваните резултати от обучението за придобиване на профилирана подготовка в съответствие с учебната програма.

  • Третата част е опит да се даде професионална и практико-приложно ориентирана подкрепа на учителя, като са изградени взаимно допълващи се дидактически ресурси. В зависимост от личната мотивация и формираната оценъчна компетентност за многообразието от ситуации, които ежедневието поставя, учителят по география и икономика може да ситуира своето решение спрямо конкретните теми в отделните модули.


  При разработването на концепцията за книгата авторският колектив се базира на иновативен и рефлективен модел за търсене на постиженията както на географските, така и на дидактическите изследвания и добрите практики. Авторите се опитват да развият ресурсна осигуреност за учителите според разбиранията си за ефективност, ефикасност и качество на организацията на обучението и средата на учене.

  see product's description

  Съдържанието на книгата за учителя за профилирана подготовка по география и икономика за модули 2, 3 и 4 съответства на съвременните постижения на методическата наука по отношение на дидактическите основи на обучението, формите на организацията му, същността и структурата на различните дидактически средства и типове уроци и изискванията за провеждане на съвременния урок по география и икономика.


  Книгата за учителя се състои от три части.  • В първата част са представени концептуални рамки на профилираната подготовка по география и икономика в модули 2, 3 и 4. Потърсени са опори и предпоставки за реализиране на ключовите компетентности в учебните програми на тези модули. Изведени са някои идеи за реализиране на целите на обучението и междупредметните връзки и дейности.

  • Във втората част са разработени: тематично разпределение по география и икономика за 11. клас – модул 2 „Геополитическа и обществена култура”; модул 3 „Съвременно икономическо развитие”; модул 4 „Европа, Азия и България”. Тематичното разпределение представлява дидактически план за работа на учителя през учебната година за постигане на очакваните резултати от обучението за придобиване на профилирана подготовка в съответствие с учебната програма.

  • Третата част е опит да се даде професионална и практико-приложно ориентирана подкрепа на учителя, като са изградени взаимно допълващи се дидактически ресурси. В зависимост от личната мотивация и формираната оценъчна компетентност за многообразието от ситуации, които ежедневието поставя, учителят по география и икономика може да ситуира своето решение спрямо конкретните теми в отделните модули.


  При разработването на концепцията за книгата авторският колектив се базира на иновативен и рефлективен модел за търсене на постиженията както на географските, така и на дидактическите изследвания и добрите практики. Авторите се опитват да развият ресурсна осигуреност за учителите според разбиранията си за ефективност, ефикасност и качество на организацията на обучението и средата на учене.

  Съдържанието на книгата за учителя за профилирана подготовка по география и икономика за модули 2, 3 и 4 съответства на съвременните постижения на методическата наука по отношение на дидактическите основи на обучението, формите на организацията му, същността и структурата на различните дидактически средства и типове уроци и изискванията за провеждане на съвременния урок по география и икономика.


  Книгата за учителя се състои от три части.  • В първата част са представени концептуални рамки на профилираната подготовка по география и икономика в модули 2, 3 и 4. Потърсени са опори и предпоставки за реализиране на ключовите компетентности в учебните програми на тези модули. Изведени са някои идеи за реализиране на целите на обучението и междупредметните връзки и дейности.

  • Във втората част са разработени: тематично разпределение по география и икономика за 11. клас – модул 2 „Геополитическа и обществена култура”; модул 3 „Съвременно икономическо развитие”; модул 4 „Европа, Азия и България”. Тематичното разпределение представлява дидактически план за работа на учителя през учебната година за постигане на очакваните резултати от обучението за придобиване на профилирана подготовка в съответствие с учебната програма.

  • Третата част е опит да се даде професионална и практико-приложно ориентирана подкрепа на учителя, като са изградени взаимно допълващи се дидактически ресурси. В зависимост от личната мотивация и формираната оценъчна компетентност за многообразието от ситуации, които ежедневието поставя, учителят по география и икономика може да ситуира своето решение спрямо конкретните теми в отделните модули.


  При разработването на концепцията за книгата авторският колектив се базира на иновативен и рефлективен модел за търсене на постиженията както на географските, така и на дидактическите изследвания и добрите практики. Авторите се опитват да развият ресурсна осигуреност за учителите според разбиранията си за ефективност, ефикасност и качество на организацията на обучението и средата на учене.

  Products specifications
  Корица Мека
  Издателство Просвета
  Автор Стела Дерменджиева, Петър Стоянов