NormalCustomer
 
Close
All Categories
    Preferences
    Search

    Personnel, Registry and Payroll

    Filters
    View as Grid List
    Sort by
    Display products on page: 22

    Ledger, 1000 records, 100 sheets

    Дневник ЕДСД, 1000 записа, 100 листа

    1565100025

    Ledger, 2000 records, 200 sheets

    Дневник ЕДСД, 2000 записа, 200 листа

    1565100027

    Service book journal, 50 sheets

    Дневник за издаване на трудови книжки, 50 листа

    1565100030

    Business trip order, 100 sheets

    Заповед за командировка, 100 листа

    1565100045

    Overtime journal, 50 sheets

    Книга за отчитане на извънреден труд, 50 листа

    1565100065

    Leave application, 100 sheets

    Молба за отпуск, 100 листа

    1565100070

    Attendance record book, with hard covers, 100 sheets

    Присъствена книга, с твърда подвързия, 100 листа

    1565100100

    Attendance record book, small, 48 sheets

    Присъствена книга, малка, 48 листа

    1565100105

    Work attendance register, large format, 50 sheets

    Таблица за отчитане явяването на работа, голям формат, 50 листа

    1565100135

    Work attendance register, small format, 50 sheets

    Таблица за отчитане явяването на работа, малък формат, 50 листа

    1565100140

    Service book

    Трудова книжка

    1565100160

    Record book of documents submitted to the insurer for calculation and payment of public insurance benefits, 50 sheets

    Регистър на представените документи при осигурителя за изчисляване и изплащане на парични обезщетения от ДОО, 50 листа

    1565100120

    Leave application, chemical, 100 sheets

    Молба за отпуск, химизирана, 100 листа

    1565100075

    List for salaries, with soft covers, 50 sheets

    Ведомост за заплати, с мека корица, 50 листа

    1565100010

    Leave order, 100 sheets

    Заповед за отпуск, 100 листа

    1565100050

    Leave order, chemical, 100 sheets

    Заповед за отпуск, химизирана, 100 листа

    1565100051

    Certificate for insurance income УП-2, 50 pcs

    Удостоверение за осигурителен доход УП-2, 50 броя

    1565100175

    Регистър на заповеди за прекратяване на трудови договори

    Регистър на заповеди за прекратяване на трудови договори

    1565100022

    Ученическа лична карта

    Ученическа лична карта

    1570380022

    Регистър за трудови договори

    Регистър за трудови договори

    1565100015

    Official note

    Служебна бележка

    1565100125

    Уведомление, по чл. 62, ал. 4

    Уведомление, по чл. 62, ал. 4

    1565100165

    Personnel, Registry and Payroll

    Filter by:

    Clear All