NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Personnel, Registry and Payroll

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 22

  Ledger, 1000 records, 100 sheets

  Дневник ЕДСД, 1000 записа, 100 листа

  1565100025

  Ledger, 2000 records, 200 sheets

  Дневник ЕДСД, 2000 записа, 200 листа

  1565100027

  Service book journal, 50 sheets

  Дневник за издаване на трудови книжки, 50 листа

  1565100030

  Business trip order, 100 sheets

  Заповед за командировка, 100 листа

  1565100045

  Overtime journal, 50 sheets

  Книга за отчитане на извънреден труд, 50 листа

  1565100065

  Leave application, 100 sheets

  Молба за отпуск, 100 листа

  1565100070

  Attendance record book, with hard covers, 100 sheets

  Присъствена книга, с твърда подвързия, 100 листа

  1565100100

  Attendance record book, small, 48 sheets

  Присъствена книга, малка, 48 листа

  1565100105

  Work attendance register, large format, 50 sheets

  Таблица за отчитане явяването на работа, голям формат, 50 листа

  1565100135

  Work attendance register, small format, 50 sheets

  Таблица за отчитане явяването на работа, малък формат, 50 листа

  1565100140

  Service book

  Трудова книжка

  1565100160

  Record book of documents submitted to the insurer for calculation and payment of public insurance benefits, 50 sheets

  Регистър на представените документи при осигурителя за изчисляване и изплащане на парични обезщетения от ДОО, 50 листа

  1565100120

  Leave application, chemical, 100 sheets

  Молба за отпуск, химизирана, 100 листа

  1565100075

  List for salaries, with soft covers, 50 sheets

  Ведомост за заплати, с мека корица, 50 листа

  1565100010

  Leave order, 100 sheets

  Заповед за отпуск, 100 листа

  1565100050

  Leave order, chemical, 100 sheets

  Заповед за отпуск, химизирана, 100 листа

  1565100051

  Certificate for insurance income УП-2, 50 pcs

  Удостоверение за осигурителен доход УП-2, 50 броя

  1565100175

  Регистър на заповеди за прекратяване на трудови договори

  Регистър на заповеди за прекратяване на трудови договори

  1565100022

  Ученическа лична карта

  Ученическа лична карта

  1570380022

  Регистър за трудови договори

  Регистър за трудови договори

  1565100015

  Official note

  Служебна бележка

  1565100125

  Уведомление, по чл. 62, ал. 4

  Уведомление, по чл. 62, ал. 4

  1565100165

  Personnel, Registry and Payroll

  Filter by:

  Clear All