NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Biology materials

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 93

  Mini torso, 27 cm

  Мини торс, 27 cm

  6635100858

  Heart anatomical model

  Learning Resources Анатомичен модел на сърце

  8112100013

  Brain anatomical model

  Learning Resources Анатомичен модел на мозък

  8112100015

  Cross-section heart model

  Learning Resources Модел разрез на сърце

  8112100007

  Human skeleton, 85 cm

  Човешки скелет, 85 cm

  8112100022

  Cross-section tulip structure model

  Learning Resources Модел разрез цвят на лале

  8112120001

  Magnetic set Plant life cycle

  Learning Resources Магнитен комплект Жизнен цикъл на растенията

  8112140003

  Plant cell model, cross-section

  Learning Resources Модел на растителна клетка, напречно сечение

  8132120033

  Animal cell model, cross section

  Learning Resources Модел на животинска клетка напречно сечение

  8132120034

  Human torso model, 44 pcs.

  Nowa Szkola Модел на човешки торс, 44 части

  6626020023

  Insect observation jar, ladybug

  Learning Resources Буркан за наблюдение на насекоми, калинка

  6626020029

  Insect observation jar

  Learning Resources Буркан за наблюдение на насекоми

  6626020030

  Set cellular organelles

  Nowa Szkola Комплект клетъчни органели

  6626020031

  Marabu Textile paint, 15 ml, 223, blackberry

  Nowa Szkola Човешки гръдни органи, анатомичен модел

  6626020032

  3D board, circulatory system model

  Nowa Szkola 3D дъска, модел на кръвоносна система

  6626020033

  Human skeleton on wheels, 170 cm

  Nowa Szkola Човешки скелет на колела, 170 cm

  6626020034

  Human skeleton, collapsible, 80 cm

  Nowa Szkola Човешки скелет, разглобяем, 80 cm

  6626020035

  Muscular system of the arm model

  Nowa Szkola Модел на мускулна система на ръка

  6626020036

  Pigeon skeleton, 18 x 14 x 8 cm

  Nowa Szkola Скелет на гълъб, 18 х 14 х 8 cm

  6626020037

  Grasshopper life cycle

  Nowa Szkola Жизнен цикъл на скакалец

  6626020038

  Lens, convex and concave, 2 pcs.

  Nowa Szkola Леща, изпъкнала и вдлъбната, 2 броя

  6626020039

  Torso model, 11 pcs, 50 cm

  Nowa Szkola Модел на торс, 11 части, 50 cm

  6626020040

  Model of the uterus of a pregnant woman in the 40th week, 40 x 26 x 34 cm

  Nowa Szkola Модел на матка на бременна жена в 40-та седмица, 40 х 26 х 34 cm

  6626020041

  Animal cell model, 30 x 20 x 51 cm

  Nowa Szkola Модел на животинска клетка, 30 х 20 х 51 cm

  6626020042

  Plant cell model, 30 x 20 x 51 cm

  Nowa Szkola Модел на растителна клетка, 30 х 20 х 51 cm

  6626020043

  Human ear model, 44 x 28 x 14 cm

  Nowa Szkola Модел на човешко ухо, 44 х 28 х 14 cm

  6626020044

  Skull model, 22 x 14 x 16 cm

  Nowa Szkola Модел на череп, 22 х 14 х 16 cm

  6626020046

  Foska Magnifier, (60 mm) 5x

  Foska Лупа, 5x увеличение, с дръжка, 60 mm

  1060300025

  Magnifying glass, large, coloured

  Learning Resources Лупа, голяма, цветна

  6635100973

  Insects, 20 x 13 cm

  Learning Resources Насекоми, 20 x 13 cm

  6626020047

  Microscope Geosafari, for children

  Learning Resources Микроскоп Geosafari, детски

  6626020048

  Bean life cycle model

  Nowa Szkola Модел на жизнен цикъл на боб

  6626020054

  Wheat life cycle model

  Nowa Szkola Модел на жизнен цикъл на пшеница

  6626020055

  Domino Ecology

  Nowa Szkola Домино Екология

  6626020056

  Nowa Szkola Insect observation jar, with 2 magnifying glasses

  Nowa Szkola Буркан за наблюдение на насекоми, с 2 лупи

  6626020057

  Frog skeleton, 13 x 8 x 6 cm

  Nowa Szkola Скелет на жаба, 13 x 8 x 6 cm

  6626020058

  Fish skeleton, 24.5 x 5 x 10 cm

  Nowa Szkola Скелет на риба, 24.5 x 5 x 10 cm

  6626020059

  Dissection kit

  Nowa Szkola Комплект за дисекция

  6626020060

  Chart human body, magnetic, 100 x 60 cm

  Nowa Szkola Табло човешкото тяло, магнитно, 100 x 60 cm

  6626020061

  Dissection plate, 26 x 19 x 2 cm

  Nowa Szkola Чиния за дисекция, 26 x 19 x 2 cm

  6626020062

  Rabbit skeleton, 33 x 7.5 x 17 cm

  Nowa Szkola Скелет на заек, 33 x 7.5 x 17 cm

  6626020063

  Lung model, demonstration

  Nowa Szkola Модел на бял дроб, демонстрационен

  6626020064

  Nowa Szkola Dicotyledonous stem model

  Nowa Szkola Модел на двусемеделно стъбло

  6626020075

  Nowa Szkola Monocotyledonous stem model

  Nowa Szkola Модел на едносемеделно стъбло

  6626020076

  Nowa Szkola Mineral set, in a box 42 pcs.

  Nowa Szkola Комплект минерали, в кутия 42 броя

  6626020078

  Nowa Szkola Soil set, in a wooden box, 8 pcs.

  Nowa Szkola Комплект почви, в дървена кутия 8 броя

  6626020079

  Nowa Szkola Case with animal specimens, 20 pcs.

  Nowa Szkola Куфар с животински екземпляри, 20 броя

  6626020080

  Nowa Szkola Case with plant types, 9 pcs.

  Nowa Szkola Куфар с видове растения, 9 броя

  6626020081

  Nowa Szkola Head model, with section of muscular and circulatory system

  Nowa Szkola Модел на глава, с разрез на мускулна и кръвоносна система

  6626020082

  Nowa Szkola Mineral testing kit, 7 pcs.

  Nowa Szkola Комплект за тестване на минерали, 7 части

  6626020083

  Biology materials

  Filter by:

  Clear All