NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Biology materials

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 78

  Mini torso, 27 cm

  Мини торс, 27 cm

  6635100858

  Heart anatomical model

  Learning Resources Анатомичен модел на сърце

  8112100013

  Brain anatomical model

  Learning Resources Анатомичен модел на мозък

  8112100015

  Game "My first greenhouse"

  Игра „Моята първа оранжерия“

  6635100975

  Cross-section heart model

  Learning Resources Модел разрез на сърце

  8112100007

  Human skeleton, 46 cm

  Човешки скелет, 46 cm

  6635100683

  Human skeleton, 85 cm

  Човешки скелет, 85 cm

  8112100022

  Cross-section tulip structure model

  Learning Resources Модел разрез цвят на лале

  8112120001

  Magnetic set Plant life cycle

  Learning Resources Магнитен комплект Жизнен цикъл на растенията

  8112140003

  Plant cell model, cross-section

  Learning Resources Модел на растителна клетка, напречно сечение

  8132120033

  Animal cell model, cross section

  Learning Resources Модел на животинска клетка напречно сечение

  8132120034

  Human torso model, 44 pcs.

  Nowa Szkola Модел на човешки торс, 44 части

  6626020023

  Insect observation jar, ladybug

  Learning Resources Буркан за наблюдение на насекоми, калинка

  6626020029

  Insect observation jar

  Learning Resources Буркан за наблюдение на насекоми

  6626020030

  Set cellular organelles

  Nowa Szkola Комплект клетъчни органели

  6626020031

  Marabu Textile paint, 15 ml, 223, blackberry

  Nowa Szkola Човешки гръдни органи, анатомичен модел

  6626020032

  3D board, circulatory system model

  Nowa Szkola 3D дъска, модел на кръвоносна система

  6626020033

  Human skeleton on wheels, 170 cm

  Nowa Szkola Човешки скелет на колела, 170 cm

  6626020034

  Human skeleton, collapsible, 80 cm

  Nowa Szkola Човешки скелет, разглобяем, 80 cm

  6626020035

  Muscular system of the arm model

  Nowa Szkola Модел на мускулна система на ръка

  6626020036

  Pigeon skeleton, 18 x 14 x 8 cm

  Nowa Szkola Скелет на гълъб, 18 х 14 х 8 cm

  6626020037

  Grasshopper life cycle

  Nowa Szkola Жизнен цикъл на скакалец

  6626020038

  Lens, convex and concave, 2 pcs.

  Nowa Szkola Леща, изпъкнала и вдлъбната, 2 броя

  6626020039

  Torso model, 11 pcs, 50 cm

  Nowa Szkola Модел на торс, 11 части, 50 cm

  6626020040

  Model of the uterus of a pregnant woman in the 40th week, 40 x 26 x 34 cm

  Nowa Szkola Модел на матка на бременна жена в 40-та седмица, 40 х 26 х 34 cm

  6626020041

  Animal cell model, 30 x 20 x 51 cm

  Nowa Szkola Модел на животинска клетка, 30 х 20 х 51 cm

  6626020042

  Plant cell model, 30 x 20 x 51 cm

  Nowa Szkola Модел на растителна клетка, 30 х 20 х 51 cm

  6626020043

  Human ear model, 44 x 28 x 14 cm

  Nowa Szkola Модел на човешко ухо, 44 х 28 х 14 cm

  6626020044

  Skull model, 22 x 14 x 16 cm

  Nowa Szkola Модел на череп, 22 х 14 х 16 cm

  6626020046

  Foska Magnifier, (60 mm) 5x

  Foska Лупа, 5x увеличение, с дръжка, 60 mm

  1060300025

  Magnifying glass, large, coloured

  Learning Resources Лупа, голяма, цветна

  6635100973

  HIV virus model

  Nowa Szkola Модел на вирус ХИВ

  6626020003

  Meiosis and Mitosis demonstration set

  Nowa Szkola Комплект за демонстрация Мейоза и Митоза

  6626020004

  Chloroplast model, 3D

  Nowa Szkola Модел на хлоропласт, 3D

  6626020005

  Flower model

  Nowa Szkola Модел на цвете

  6626020006

  Wheat plant model

  Nowa Szkola Модел на житно растение

  6626020007

  Paramecium model

  Nowa Szkola Модел на чехълче

  6626020008

  Artery model, with stand

  Nowa Szkola Модел на артерия, на стойка

  6626020009

  Skin model

  Nowa Szkola Модел на кожа

  6626020010

  Nowa Szkola Hand model

  Nowa Szkola Модел на ръка

  6626020011

  Liver model

  Nowa Szkola Модел на черен дроб

  6626020012

  Stomach model

  Nowa Szkola Модел на стомах

  6626020013

  Bone structure model

  Nowa Szkola Модел на костна структура

  6626020014

  3D Board with digestive system

  Nowa Szkola Дъска с 3D храносмилателна система

  6626020015

  Excretory system model

  Nowa Szkola Модел на отделителна система

  6626020016

  Neuron model

  Nowa Szkola Модел на неврон

  6626020017

  Nowa Szkola Spine model

  Nowa Szkola Модел на гръбначен стълб

  6626020018

  Nowa Szkola Leg muscular system model

  Nowa Szkola Модел мускулна система на крак

  6626020019

  Nowa Szkola Skull model

  Nowa Szkola Модел на череп

  6626020020

  Cover glass, 100 pcs.

  Покривни стъкла, 100 броя

  6635100018

  Biology materials

  Filter by:

  Clear All