NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Physics materials

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 149

  Solar system model, automated

  Learning Resources Макет „Слънчева система“, автоматизиран

  8126100010

  Science game "Electricity"

  Научна игра „Електричество“

  6635100354

  Magnet - horseshoe

  Learning Resources Магнит – подкова

  6635100971

  Reel, single

  Макара, единична

  8126160071

  Reel, double

  Макара, двойна

  8126160072

  Triple reel

  Макара, тройна

  8126160073

  Set geometric optics

  Nowa Szkola Комплект геометрична оптика

  6632020030

  Force meter, 3 pieces

  Nowa Szkola Силомер, 3 броя

  6632020031

  Set small magnetic compasses, 10 pcs.

  Nowa Szkola Комплект малки магнитни компаси, 10 броя

  6632020032

  Tuning fork, 440 Hz

  Nowa Szkola Камертон, 440 Hz

  6632020034

  Nowa Szkola Solar system model, 34.5 x 26 x 17 cm

  Nowa Szkola Модел на слънчевата система, 34.5 х 26 х 17 cm

  6632020037

  Learning Resources Prism, triangular

  Learning Resources Призма, триъгълна

  6632020040

  Bresser Physics set Sound, electric

  Bresser Комплект по физика Звук, електрически

  6632020056

  Stem Physics Set Motion and Force, 20 pcs.

  Learning Resources Комплект по физика Stem - Движение и сила, 20 части

  6632020059

  Stem Physics Set Mechanics, 19 pcs.

  Learning Resources Комплект по физика Stem - Механика, 19 части

  6632020060

  Stem Physics Set Simple machines, 63 pcs.

  Learning Resources Комплект по физика Stem - Прости машини, 63 части

  6632020061

  Stem Physics Set Archimedes screw

  Learning Resources Комплект по физика Stem - Архимедов винт

  6632020062

  Stem Physics Set Pendulum, 17 pcs.

  Learning Resources Комплект по физика Stem - Махало, 17 части

  6632020063

  Cylinders, different in volume, equal in mass

  Nowa Szkola Цилиндри, различни по обем, равни по маса

  6632020064

  Physics Set, Laser Reflection

  Nowa Szkola Комплект по физика Отражение на лазер

  6632020065

  Physics Set, Centrifugal force, demonstration

  Nowa Szkola Комплект по физика Центробежна сила, демонстрационен

  6632020066

  Physics Set,Lenzs law, demonstration

  Nowa Szkola Комплект по физика Закон на ленц, демонстрационен

  6632020067

  Wave demonstration machine, 50 x 12 x 30 cm

  Nowa Szkola Машина за демонстрация на вълни, 50 x 12 x 30 cm

  6632020068

  Atomizer, demonstration, 35 x 28 x 6.4 cm

  Nowa Szkola Пулверизатор, демонстрационен, 35 x 28 x 6.4 cm

  6632020069

  Cubes with hooks, different in mass, equal in volume

  Nowa Szkola Кубчета с кука, различни по маса, равни по обем

  6632020071

  Wall panel Electricity, 50 x 3 x 45 cm

  Nowa Szkola Стенен панел Електричество, 50 x 3 x 45 cm

  6632020072

  Electromagnet, 15 x 12 x 3.5 cm

  Nowa Szkola Електромагнит, 15 x 12 x 3.5 cm

  6632020074

  Nowa Szkola Set for experiments with electricity, in a case

  Nowa Szkola Комплект за експерименти с електричество, в куфар

  6632020084

  Nowa Szkola Set for optical experiments, in a case

  Nowa Szkola Комплект за оптични експерименти, в куфар

  6632020085

  Nowa Szkola Device for demonstrating the inertia of bodies

  Nowa Szkola Устройство за демонстриране на инерцията на телата

  6632020086

  Nowa Szkola Device for demonstrating the expansion of metals

  Nowa Szkola Устройство за демонстриране на разширяването на металите

  6632020087

  Nowa Szkola Model of electric motor, demonstration

  Nowa Szkola Модел на електрически мотор, демонстрационен

  6632020088

  Learning Resources Set Laboratory - Magnetic forces

  Learning Resources Комплект Лаборатория - Магнитни сили

  6632020093

  Learning Resources Magnetism Set

  Learning Resources Комплект Магнетизъм

  6632020094

  Little Genius Set - Explore the Solar System

  Комплект Малък гений - Опознай слънчевата система

  6632020095

  Little Genius Set - Space gravity

  Комплект Малък гений - Космическа гравитация

  6632020096

  Little Genius Set - Illusion laboratory

  Комплект Малък гений - Лаборатория за илюзии

  6632020097

  Little Genius Set - Water experiments

  Комплект Малък гений - Експерименти с вода

  6632020099

  Solar System planets board

  Дъска с планетите от Слънчевата система

  6632020109

  Nowa Szkola Магдебурски полукълба

  Nowa Szkola Магдебурски полукълба

  6632020111

  Solar system model, wooden

  Макет на Слънчевата система, дървен

  6632020140

  Nowa Szkola Комплект за експерименти Магнетизъм

  Nowa Szkola Комплект за експерименти Магнетизъм

  6632020143

  Learning Resources Star projector, childrens

  Learning Resources Звезден проектор, детски

  6611100517

  Learning Resources Mission racket, 22 x 4 cm

  Learning Resources Ракета за мисии, 22 х 4 cm

  6611100581

  Learning Resources Space Mission set

  Learning Resources Комплект Космическа мисия

  6611100582

  Learning Resources Mission Base Station - Light, Motion and Sound

  Learning Resources Базова станция Мисия - Светлина, движение и звук

  6611100583

  Stem Runway with balls, magnetic, 29 pcs.

  Learning Resources Писта с топчета Stem, магнитна, 29 части

  6635101200

  Stem Set Sink or float, plastic, 32 pcs.

  Learning Resources Комплект Stem - Потъва или плава, пластмасов, 32 части

  6635101201

  Nowa Szkola Демонстрационен модел на закона на Бойл

  Nowa Szkola Демонстрационен модел на закона на Бойл

  6632020153

  Nowa Szkola Модел на вакумна камбанка, с електрически звънец

  Nowa Szkola Модел на вакумна камбанка, с електрически звънец

  6632020154

  Physics materials

  Filter by:

  Clear All