NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Musical instruments

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 47

  Wooden bells

  Small Foot Звънчета на дървена основа

  6635100562

  Set Percussion instruments, 10 pcs.

  Комплект Перкусионни инструменти, 10 броя

  6635100676

  Student chart, treble clef staff, 70 x 100 cm

  Ученическо табло, музика петолиние, 50 x 70 cm

  8132160003

  Nowa Szkola Trolley with musical instruments

  Nowa Szkola Количка с музикални инструменти

  6635100731

  Nowa Szkola Set of musical instruments, 6 pcs.

  Nowa Szkola Комплект музикални инструменти, 6 броя

  6635100769

  Set musical instruments, 12 pcs.

  Nowa Szkola Комплект музикални инструменти, 12 броя

  6635100770

  Nowa Szkola Bongos, 15 cm

  Nowa Szkola Бонго, 15 cm

  6635101020

  Nowa Szkola Xylophone, metal

  Nowa Szkola Ксилофон, метален

  6635101021

  Flute, classical

  Nowa Szkola Флейта, класическа

  6635101022

  Nowa Szkola Guitar, Hawaiian

  Nowa Szkola Китара, хавайска

  6635101023

  Nowa Szkola Drum, wooden, 20 x 20 x 10 cm

  Nowa Szkola Барабан, дървен, 20 x 20 x 10 cm

  6635101024

  Nowa Szkola Set of musical instruments, in a bag, 26 pcs.

  Nowa Szkola Комплект музикални инструменти, в чанта, 26 броя

  8122100020

  Hand bells, with wooden handle, 2 pieces

  Small Foot Камбанки за ръка, с дървена дръжка, 2 броя

  6612120003

  Guiro, 20.5 x 4.2 x 4.2 cm

  Nowa Szkola Гуиро, 20.5 х 4.2 х 4.2 cm

  6612120004

  Maracas, eggs, wooden, 2 pcs.

  Nowa Szkola Маракаси, яйца, дървени, 2 броя

  6612120005

  Claves, 20 cm, 2 pcs.

  Nowa Szkola Клавеси, 20 cm, 2 броя

  6612120006

  Bells for hand or foot, 23 x 2.3 x 3 cm, 2 pcs.

  Nowa Szkola Камбанки за ръка или крак, 23 х 2.3 х3 cm, 2 броя

  6612120007

  Tambourine, 21 cm

  Nowa Szkola Дайре, 21 cm

  6612120008

  Drum with belt and drumsticks, 20 cm

  Nowa Szkola Барабан с колан и палки, 20 cm

  6612120009

  Stick, wooden, 17 cm

  Nowa Szkola Пръчка, дървена, 17 cm

  6612120010

  Musical instrument, triangle 10 x 10 x 0.7 cm

  Nowa Szkola Музикален инструмент, триъгълник 10 х 10 х 0.7 cm

  6612120011

  Xylophone, metal, 42 x 14.5 x 4.5 cm

  Nowa Szkola Ксилофон, метален, 42 х 14.5 х 4.5 cm

  6612120012

  Hand bells, with wooden handle

  Nowa Szkola Камбанки за ръка, с дървена дръжка

  6612120013

  Maracas, wooden, coloured, 2 pcs.

  Nowa Szkola Маракаси, дървени, цветни, 2 броя

  6612120014

  Nowa Szkola Maracas, wooden, 2 pcs.

  Nowa Szkola Маракаси, дървени, 2 броя

  6612120027

  Nowa Szkola Bells, with handles, 8 pcs.

  Nowa Szkola Камбанки, с дръжка, 8 броя

  6612120029

  Nowa Szkola Castanets, plastic, 2 pcs.

  Nowa Szkola Кастанети, пластмасови, 2 броя

  6612120030

  Nowa Szkola Cabasca, 11 cm

  Nowa Szkola Кабаса, 11 cm

  6612120036

  Nowa Szkola Castanets wooden, 2 pcs.

  Nowa Szkola Кастанети, дървени, 2 броя

  6612120037

  Nowa Szkola Drum, 25 cm

  Nowa Szkola Барабан, 25 cm

  6612120049

  Nowa Szkola Drum, 21 cm

  Nowa Szkola Барабан, 21 cm

  6612120050

  Rain sound reproducing instrument, wooden

  Small Foot Инструмент възпроизвеждащ звука на дъжд, дървен

  6612120053

  Drum set, 62 x 40 x 60 cm

  Small Foot Комплект барабани, 62 х 40 х 60 cm

  6612120055

  Set of musical instruments Frog, 4 pieces

  Small Foot Комплект музикални инструменти Жаба, 4 броя

  6612120056

  Drum, with belt and sticks, childrens

  Small Foot Барабан, с колан и палки, детски

  6612120057

  Accordion, childrens, blue, 17 x 9.5 x 17 cm

  Small Foot Акордеон, детски, син, 17 х 9.5 х 17 cm

  6612120058

  Accordion, childrens, red, 17 x 9.5 x 17 cm

  Small Foot Акордеон, детски, червен, 17 х 9.5 х 17 cm

  6612120060

  Guitar, wooden, childrens, 53 x 17 x 5 cm

  Small Foot Китара, дървена, детска, 53 х 17 х 5 cm

  6612120061

  Xylophone Crocodile, childrens, 56 x 17 x 3 cm

  Small Foot Ксилофон Крокодил, детски, 56 x 17 x 3 cm

  6612120062

  Set of musical instruments Sounds, 10 pieces

  Small Foot Комплект музикални инструменти Звуци, 10 броя

  6612120064

  Tambourine, with fox motif, wooden

  Small Foot Дайре, с мотив лисица, дървено

  6612120065

  Kaval, with fox motif, wooden, 33 x 3 cm

  Small Foot Кавал, с мотив лисица, дървен, 33 х 3 cm

  6612120066

  Maracas, fox motif, wooden

  Small Foot Маракаси, с мотив лисица, дървени

  6612120067

  Xylophone, childrens, 26 x 10.5 x 4.5 cm

  Small Foot Ксилофон, детски, 26 х 10.5 х 4.5 cm

  6612120068

  Music sticks, wooden, 18 cm

  Small Foot Музикални пръчки, дървени, 18 cm

  6612120069

  Small Foot Triangle, musical, wooden, 14 х 14 х 19 cm

  Small Foot Триъгълник, музикален, дървен, 14 х 14 х 19 cm

  6612120071

  Small Foot Set of musical instruments, in pastel colours, 3 pcs.

  Small Foot Комплект музикални инструменти, в пастелни цветове, 3 части

  6612120072

  Musical instruments

  Filter by:

  Clear All