NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Nowa Szkola

  Filters
  View as Grid List
  Sort by

  Stringing puzzle, maze

  Nowa Szkola Пъзел за нанизване, лабиринт

  6611120080

  Puzzle Snail with English letters, wooden

  Nowa Szkola Пъзел Охлюв с английските букви, дървен

  6611120081

  Guiro, 20.5 x 4.2 x 4.2 cm

  Nowa Szkola Гуиро, 20.5 х 4.2 х 4.2 cm

  6612120004

  Maracas, eggs, wooden, 2 pcs.

  Nowa Szkola Маракаси, яйца, дървени, 2 броя

  6612120005

  Hand bells, with wooden handle

  Nowa Szkola Камбанки за ръка, с дървена дръжка

  6612120013

  Math set, sorting and counting, magnetic

  Nowa Szkola Комплект математика, за сортиране и броене, магнитен

  6618020037

  Dolls emotions, 25 x 22 cm, 6 pcs.

  Nowa Szkola Кукли емоции, 25 х 22 cm, 6 броя

  6620040001

  Set hand puppets, family, 25 cm, 6 pcs.

  Nowa Szkola Комплект кукли за ръка, семейство, 25 cm, 6 броя

  6620040002

  Hand puppets, children of the world, 25 cm, 14 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка, децата на света, 25 cm, 14 броя

  6620040005

  Hand puppets, professions, 25 cm, 14 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка, професии, 25 cm, 14 броя

  6620040006

  Soil model, 62.5 x 33.5 x 15 cm

  Nowa Szkola Модел на почви, 62.5 х 33.5 х 15 cm

  6624020002

  Set cellular organelles

  Nowa Szkola Комплект клетъчни органели

  6626020031

  Marabu Textile paint, 15 ml, 223, blackberry

  Nowa Szkola Човешки гръдни органи, анатомичен модел

  6626020032

  3D board, circulatory system model

  Nowa Szkola 3D дъска, модел на кръвоносна система

  6626020033

  Human skeleton on wheels, 170 cm

  Nowa Szkola Човешки скелет на колела, 170 cm

  6626020034

  Human skeleton, collapsible, 80 cm

  Nowa Szkola Човешки скелет, разглобяем, 80 cm

  6626020035

  Muscular system of the arm model

  Nowa Szkola Модел на мускулна система на ръка

  6626020036

  Safety goggles

  Nowa Szkola Предпазни очила

  6628020041

  Play tunnel Z, 280 cm

  Nowa Szkola Тунел за игра Z, 280 cm

  6630040044

  Adventure set with 2 tents and a tunnel

  Nowa Szkola Приключенски комплект с 2 палатки и тунел

  6630040045

  Adventure set, large, with tent, house, circle and 3 tunnels

  Nowa Szkola Приключенски комплект, голям, с палатка, къща, кръг и 3 тунела

  6630040046

  Insect test kit

  Nowa Szkola Комплект за изследване на насекоми

  6630040048

  Medicine ball, 1 kg, green

  Nowa Szkola Медицинска топка, 1 kg, зелена

  6630160069

  Peanut ball, 100 x 50 cm

  Nowa Szkola Топка фъстък, 100 х 50 cm

  6630160070

  Trampoline with safety net, 139 x 180 cm

  Nowa Szkola Трамплин с предпазна мрежа, 139 х 180 cm

  6630160071

  Rowing machine, for children, 86 x 64 x 57 cm

  Nowa Szkola Уред за гребане, детски, 86 х 64 х 57 cm

  6630220048

  Treadmill, for children, 83 x 65 x 80 cm

  Nowa Szkola Бягаща пътека, детскa, 83 х 65 х 80 cm

  6630220049

  Set geometric optics

  Nowa Szkola Комплект геометрична оптика

  6632020030

  Force meter, 3 pieces

  Nowa Szkola Силомер, 3 броя

  6632020031

  Set small magnetic compasses, 10 pcs.

  Nowa Szkola Комплект малки магнитни компаси, 10 броя

  6632020032

  Starry sky, 70 x 70 cm

  Nowa Szkola Звездно небе, 70 х 70 cm

  6635101069

  Scoreboard, 60 x 22 x 30 cm

  Nowa Szkola Табло за отчитане на резултат, 60 х 22 х 30 cm

  6635101070

  Marking arrows, 38 x 9 cm, 6 pairs

  Nowa Szkola Стрелки за обозначаване, 38 х 9 cm, 6 чифта

  6635101071

  Food cards, in a box, 24 pcs.

  Nowa Szkola Карти на храна, в кутия, 24 броя

  6635101072

  Cloth cards, in a box, 24 pcs.

  Nowa Szkola Карти на дрехи, в кутия, 24 броя

  6635101073

  Table, active, village

  Nowa Szkola Маса, активна, село

  6611060020

  Counting board

  Nowa Szkola Дъска за броене и смятане

  6618020036

  Hand puppets, Snow White and the seven dwarfs, 11 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка, снежанка и седемте джуджета, 11 броя

  6620040007

  Hand puppets, professions, 26 x 24 cm, 6 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка, професии, 26 х 24 cm, 6 броя

  6620040008

  Hand puppets, The nativity of Jesus, 9 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка, раждането на Исус, 9 броя

  6620040009

  Cologne corsar, 100 ml

  Nowa Szkola Кукли за ръка, с герои на 3 приказки, 11 броя

  6620040010

  Bambi hand puppet, 22 x 22 cm, 6 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка, бамби 22 х 22 cm, 6 броя

  6620040011

  Hanger for map or board, 220 cm

  Nowa Szkola Закачалка за карта или дъска, 220 cm

  6624020003

  Pigeon skeleton, 18 x 14 x 8 cm

  Nowa Szkola Скелет на гълъб, 18 х 14 х 8 cm

  6626020037

  Grasshopper life cycle

  Nowa Szkola Жизнен цикъл на скакалец

  6626020038

  Combined facility - mini playground, plastic

  Nowa Szkola Комбинирано съоръжение – мини игрище, пластмасово

  6630040047

  Football gate, 300 x 120 x 185 cm

  Nowa Szkola Футболна врата, 300 х 120 х 185 cm

  6630240016

  Tuning fork, 440 Hz

  Nowa Szkola Камертон, 440 Hz

  6632020034

  Hand puppets, animals, 18 cm, 6 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка, животни, 18 cm, 6 броя

  6620040003

  Little Red Riding Hood hand puppets, 25 cm, 4 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка, червената шапчица, 25 cm, 4 броя

  6620040004

  Nowa Szkola