NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Nowa Szkola

  Filters
  View as Grid List
  Sort by

  Hand puppets Emotions -kids, 6 pcs.

  Nowa Szkola Кукли за ръка Емоции - деца, 6 броя

  6635100778

  Clock, wooden, diameter 22 cm

  Nowa Szkola Часовник, дървен, диаметър 22 cm

  6635101011

  Artery model, with stand

  Nowa Szkola Модел на артерия, на стойка

  6626020009

  Wall panel for demonstration, optics

  Nowa Szkola Стенен панел за демонстрация, оптика

  6635101116

  Frog skeleton, 13 x 8 x 6 cm

  Nowa Szkola Скелет на жаба, 13 x 8 x 6 cm

  6626020058

  Fish skeleton, 24.5 x 5 x 10 cm

  Nowa Szkola Скелет на риба, 24.5 x 5 x 10 cm

  6626020059

  Dissection kit

  Nowa Szkola Комплект за дисекция

  6626020060

  Chart human body, magnetic, 100 x 60 cm

  Nowa Szkola Табло човешкото тяло, магнитно, 100 x 60 cm

  6626020061

  Dissection plate, 26 x 19 x 2 cm

  Nowa Szkola Чиния за дисекция, 26 x 19 x 2 cm

  6626020062

  Rabbit skeleton, 33 x 7.5 x 17 cm

  Nowa Szkola Скелет на заек, 33 x 7.5 x 17 cm

  6626020063

  Lung model, demonstration

  Nowa Szkola Модел на бял дроб, демонстрационен

  6626020064

  Microscope, digital, USB

  Nowa Szkola Микроскоп, дигитален, USB

  6626060010

  Apron, laboratory, size L

  Nowa Szkola Престилка, лабораторна, размер L

  6628020091

  Apron, laboratory, size М

  Nowa Szkola Престилка, лабораторна, размер M

  6628020092

  Apron, laboratory, size S

  Nowa Szkola Престилка, лабораторна, размер S

  6628020093

  Cylinders, different in volume, equal in mass

  Nowa Szkola Цилиндри, различни по обем, равни по маса

  6632020064

  Physics Set, Laser Reflection

  Nowa Szkola Комплект по физика Отражение на лазер

  6632020065

  Physics Set, Centrifugal force, demonstration

  Nowa Szkola Комплект по физика Центробежна сила, демонстрационен

  6632020066

  Physics Set,Lenzs law, demonstration

  Nowa Szkola Комплект по физика Закон на ленц, демонстрационен

  6632020067

  Wave demonstration machine, 50 x 12 x 30 cm

  Nowa Szkola Машина за демонстрация на вълни, 50 x 12 x 30 cm

  6632020068

  Atomizer, demonstration, 35 x 28 x 6.4 cm

  Nowa Szkola Пулверизатор, демонстрационен, 35 x 28 x 6.4 cm

  6632020069

  Barton pendulum, 456 x 100 x 330 mm

  Nowa Szkola Махало на Бартън, 456 x 100 x 330 mm

  6632020070

  Cubes with hooks, different in mass, equal in volume

  Nowa Szkola Кубчета с кука, различни по маса, равни по обем

  6632020071

  Wall panel Electricity, 50 x 3 x 45 cm

  Nowa Szkola Стенен панел Електричество, 50 x 3 x 45 cm

  6632020072

  Set Movement, demonstration, 110 x 20 x 24 cm

  Nowa Szkola Комплект Движение, демонстрационен, 110 x 20 x 24 cm

  6632020073

  Electromagnet, 15 x 12 x 3.5 cm

  Nowa Szkola Електромагнит, 15 x 12 x 3.5 cm

  6632020074

  Set soft modules, 11 elements, 250 x 250 x 150 cm

  Nowa Szkola Комплект меки модули, 11 елемента, 250 x 250 x 150 cm

  6630160049

  Set molecular structure, 150 pcs.

  Nowa Szkola Комплект Молекулярна структура, 150 части

  6628020015

  HIV virus model

  Nowa Szkola Модел на вирус ХИВ

  6626020003

  Chloroplast model, 3D

  Nowa Szkola Модел на хлоропласт, 3D

  6626020005

  Flower model

  Nowa Szkola Модел на цвете

  6626020006

  Wheat plant model

  Nowa Szkola Модел на житно растение

  6626020007

  Skin model

  Nowa Szkola Модел на кожа

  6626020010

  Nowa Szkola Hand model

  Nowa Szkola Модел на ръка

  6626020011

  Liver model

  Nowa Szkola Модел на черен дроб

  6626020012

  Stomach model

  Nowa Szkola Модел на стомах

  6626020013

  Bone structure model

  Nowa Szkola Модел на костна структура

  6626020014

  3D Board with digestive system

  Nowa Szkola Дъска с 3D храносмилателна система

  6626020015

  Neuron model

  Nowa Szkola Модел на неврон

  6626020017

  Nowa Szkola Spine model

  Nowa Szkola Модел на гръбначен стълб

  6626020018

  Nowa Szkola Leg muscular system model

  Nowa Szkola Модел мускулна система на крак

  6626020019

  Human torso model, 44 pcs.

  Nowa Szkola Модел на човешки торс, 44 части

  6626020023

  Atom model, 3D

  Nowa Szkola Модел на атом, 3D

  6628020013

  Treadmill, for children, 90 x 75 x 85 cm

  Nowa Szkola Бягаща пътека, детска, 90 х 75 х 85cm

  6630220011

  Bicycle ergometer, for children

  Nowa Szkola Велоергометър, детски

  6630220023

  Obstacles, colored, 4 pcs.

  Nowa Szkola Препятствия, цветни, 4 броя

  6630300004

  Mixing colours apparatus

  Nowa Szkola Апарат за смесване на цветовете

  6632020006

  Van de Graaff generator

  Nowa Szkola Генератор на Ван де Граф

  6632020007

  Electroscope with arrow

  Nowa Szkola Електроскоп със стрелка

  6632020008

  Pendulum, moving

  Nowa Szkola Махало, движещо се

  6632020009

  Nowa Szkola

  Filter by:

  Clear All