NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Официален правописен речник на българския език, Просвета

  6610181213
  By request
  Period for delivery from 4 to 5 days

  Със своите близо 90 000 речникови единици „Официален правописен речник на българския език” е най-пълният досега справочник от този тип.
  Речникът има нормативен характер – правилата, формулирани в увода, и правописът на включените в словника думи са задължителни за писменото общуване.
  Уводните части на речника съдържат правилата на писмения език, представени максимално ясно, достъпно и непротиворечиво.
  Словникът регистрира активния речников състав на днешния книжовен български език и съдържа значително повече думи и форми от досега действалите правописни речници, издания на Института за български език.
  След внимателен подбор са включени много нови думи от последното десетилетие.
  Правописният речник е изработен от екип езиковеди от Института за български език на БАН, който е упълномощен да проучва промените в писмената практика и да внася единство в правописа чрез системно кодифициране.
  Речникът е предназначен за всички, за които грамотността е задължително условие за успешно общуване и добра професионална реализация.

  see product's description

  Със своите близо 90 000 речникови единици „Официален правописен речник на българския език” е най-пълният досега справочник от този тип.
  Речникът има нормативен характер – правилата, формулирани в увода, и правописът на включените в словника думи са задължителни за писменото общуване.
  Уводните части на речника съдържат правилата на писмения език, представени максимално ясно, достъпно и непротиворечиво.
  Словникът регистрира активния речников състав на днешния книжовен български език и съдържа значително повече думи и форми от досега действалите правописни речници, издания на Института за български език.
  След внимателен подбор са включени много нови думи от последното десетилетие.
  Правописният речник е изработен от екип езиковеди от Института за български език на БАН, който е упълномощен да проучва промените в писмената практика и да внася единство в правописа чрез системно кодифициране.
  Речникът е предназначен за всички, за които грамотността е задължително условие за успешно общуване и добра професионална реализация.

  Със своите близо 90 000 речникови единици „Официален правописен речник на българския език” е най-пълният досега справочник от този тип.
  Речникът има нормативен характер – правилата, формулирани в увода, и правописът на включените в словника думи са задължителни за писменото общуване.
  Уводните части на речника съдържат правилата на писмения език, представени максимално ясно, достъпно и непротиворечиво.
  Словникът регистрира активния речников състав на днешния книжовен български език и съдържа значително повече думи и форми от досега действалите правописни речници, издания на Института за български език.
  След внимателен подбор са включени много нови думи от последното десетилетие.
  Правописният речник е изработен от екип езиковеди от Института за български език на БАН, който е упълномощен да проучва промените в писмената практика и да внася единство в правописа чрез системно кодифициране.
  Речникът е предназначен за всички, за които грамотността е задължително условие за успешно общуване и добра професионална реализация.

  Products specifications
  Език Български език
  Корица Твърда
  Издателство Просвета