NormalCustomer
 
Затвори
Категории
  Настройки
  Търси

  PaChico Дезинфекциращ препарат DZF Spray, професионален, 5 L

  5020260014
  Изчерпан в избрания магазин
  ПАЧИКО ДЗФ СПРЕЙ – готов за употреба препарат, предназначен за дезинфекция на малки, трудно достъпни повърхности и повърхности на медицинска апаратура.

  Област на приложение: биоцидът е с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие (HIV, HBV), като областта на приложение е дезинфекция на малки, трудно достъпни повърхности на медицинска апаратура в лечебни заведения.

  КАЧЕСТВА
 • Антимикробна активност срещу бактерии /вкл. Тбс/, фунги, вируси, бактерии включително хепатит В-вирус и HIV;
 • Кратко време на експозиция;
 • Препаратът е ефективен спрямо бактерии и фунги чрез напръскване при разходна норма 40 мл. на 1 м 2 и време на въздействие – 2 мин;
 • Не се инактивира от органични материи.

  СЪСТАВ
 • Глутаров алдехид – 0.5%;
 • Кокобензилдиметиламониев хлорид – 0.2%;
 • Изопропанол – 35%;
 • Н-пропанол -25%.

  ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА
 • Външен вид – течност;
 • Цвят – безцветен;
 • Мирис- специфичен;
 • рН – 4.5.

  ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ Нанася се чрез напръскване при разходна норма 40 мл. на 1 м 2 и време на въздействие – 2 мин.

  ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА
  Символ за опасност:
 • Xi Дразнещ.

  Рискови фрази:
 • R10 Запалим.
 • R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
 • R43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.
 • R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

  Съвети за безопасност:
 • S 2 Да се пази от достъп на деца.
 • S 24/25 Да се избягва контакта с очите и кожата .
 • S 26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат с вода.
 • S 36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите.
 • S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикета.

  ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

  СРОК НА ГОДНОСТ 2 ГОДИНИ
  Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 • Обем: 5 l.
 • Виж пълното описание на продукта
  Купи на вноски за покупки над 100,01 лв. с ДДС
  ПАЧИКО ДЗФ СПРЕЙ – готов за употреба препарат, предназначен за дезинфекция на малки, трудно достъпни повърхности и повърхности на медицинска апаратура.

  Област на приложение: биоцидът е с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие (HIV, HBV), като областта на приложение е дезинфекция на малки, трудно достъпни повърхности на медицинска апаратура в лечебни заведения.

  КАЧЕСТВА
 • Антимикробна активност срещу бактерии /вкл. Тбс/, фунги, вируси, бактерии включително хепатит В-вирус и HIV;
 • Кратко време на експозиция;
 • Препаратът е ефективен спрямо бактерии и фунги чрез напръскване при разходна норма 40 мл. на 1 м 2 и време на въздействие – 2 мин;
 • Не се инактивира от органични материи.

  СЪСТАВ
 • Глутаров алдехид – 0.5%;
 • Кокобензилдиметиламониев хлорид – 0.2%;
 • Изопропанол – 35%;
 • Н-пропанол -25%.

  ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА
 • Външен вид – течност;
 • Цвят – безцветен;
 • Мирис- специфичен;
 • рН – 4.5.

  ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ Нанася се чрез напръскване при разходна норма 40 мл. на 1 м 2 и време на въздействие – 2 мин.

  ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА
  Символ за опасност:
 • Xi Дразнещ.

  Рискови фрази:
 • R10 Запалим.
 • R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
 • R43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.
 • R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

  Съвети за безопасност:
 • S 2 Да се пази от достъп на деца.
 • S 24/25 Да се избягва контакта с очите и кожата .
 • S 26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат с вода.
 • S 36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите.
 • S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикета.

  ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

  СРОК НА ГОДНОСТ 2 ГОДИНИ
  Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 • Обем: 5 l.
 • ПАЧИКО ДЗФ СПРЕЙ – готов за употреба препарат, предназначен за дезинфекция на малки, трудно достъпни повърхности и повърхности на медицинска апаратура.

  Област на приложение: биоцидът е с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие (HIV, HBV), като областта на приложение е дезинфекция на малки, трудно достъпни повърхности на медицинска апаратура в лечебни заведения.

  КАЧЕСТВА
 • Антимикробна активност срещу бактерии /вкл. Тбс/, фунги, вируси, бактерии включително хепатит В-вирус и HIV;
 • Кратко време на експозиция;
 • Препаратът е ефективен спрямо бактерии и фунги чрез напръскване при разходна норма 40 мл. на 1 м 2 и време на въздействие – 2 мин;
 • Не се инактивира от органични материи.

  СЪСТАВ
 • Глутаров алдехид – 0.5%;
 • Кокобензилдиметиламониев хлорид – 0.2%;
 • Изопропанол – 35%;
 • Н-пропанол -25%.

  ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА
 • Външен вид – течност;
 • Цвят – безцветен;
 • Мирис- специфичен;
 • рН – 4.5.

  ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ Нанася се чрез напръскване при разходна норма 40 мл. на 1 м 2 и време на въздействие – 2 мин.

  ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА
  Символ за опасност:
 • Xi Дразнещ.

  Рискови фрази:
 • R10 Запалим.
 • R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
 • R43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.
 • R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

  Съвети за безопасност:
 • S 2 Да се пази от достъп на деца.
 • S 24/25 Да се избягва контакта с очите и кожата .
 • S 26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат с вода.
 • S 36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите.
 • S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикета.

  ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

  СРОК НА ГОДНОСТ 2 ГОДИНИ
  Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 • Обем: 5 l.
 • Продуктови характеристики
  Тип Почистващи препарати
  Обем 5