NormalCustomer
 
Затвори
Категории
  Настройки
  Търси

  PaChico Изплакващ препарат за съдомиялна машина PKM Rinse, 20 kg

  5120140119
  Изчерпан в избрания магазин
  Течен, киселинен препарат за изплакване в миялни машини

  ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  Висококонцентриран препарат, предназначен за неутрализиране на основния детергент по време на изплакващия цикъл. Бързо подсушава и изключително добре гланцира съдове и прибори. Ефективен е в мека и твърда вода.

  ДОЗИРОВКА

  Работния разтвор в зависимост от различни фактори се дозира 0.1-0.6мл на 1л вода. Работната температура е 80°C – 85°C. Използват се дозиращи помпи “ПаЧико” по време на изплакващия цикъл, за точно регулиране на дозировката спрямо основния детергент.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

  Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • P403 Да се съхранява на добре проветриво място.
 • P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
 • P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
 • P305+P351+P313 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Потърсете медицински съвет/помощ.

  СРОК НА ГОДНОСТ 3 ГОДИНИ

  Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Виж пълното описание на продукта
  Течен, киселинен препарат за изплакване в миялни машини

  ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  Висококонцентриран препарат, предназначен за неутрализиране на основния детергент по време на изплакващия цикъл. Бързо подсушава и изключително добре гланцира съдове и прибори. Ефективен е в мека и твърда вода.

  ДОЗИРОВКА

  Работния разтвор в зависимост от различни фактори се дозира 0.1-0.6мл на 1л вода. Работната температура е 80°C – 85°C. Използват се дозиращи помпи “ПаЧико” по време на изплакващия цикъл, за точно регулиране на дозировката спрямо основния детергент.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

  Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • P403 Да се съхранява на добре проветриво място.
 • P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
 • P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
 • P305+P351+P313 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Потърсете медицински съвет/помощ.

  СРОК НА ГОДНОСТ 3 ГОДИНИ

  Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Течен, киселинен препарат за изплакване в миялни машини

  ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  Висококонцентриран препарат, предназначен за неутрализиране на основния детергент по време на изплакващия цикъл. Бързо подсушава и изключително добре гланцира съдове и прибори. Ефективен е в мека и твърда вода.

  ДОЗИРОВКА

  Работния разтвор в зависимост от различни фактори се дозира 0.1-0.6мл на 1л вода. Работната температура е 80°C – 85°C. Използват се дозиращи помпи “ПаЧико” по време на изплакващия цикъл, за точно регулиране на дозировката спрямо основния детергент.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

  Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • P403 Да се съхранява на добре проветриво място.
 • P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
 • P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
 • P305+P351+P313 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Потърсете медицински съвет/помощ.

  СРОК НА ГОДНОСТ 3 ГОДИНИ

  Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Продуктови характеристики
  Тип Почистващи препарати
  Вид Препарат за съдомиялна
  Обем 20