NormalCustomer
 
Затвори
Категории
  Настройки
  Търси

  PaChico Лятна течност за чистачки Windshield, 5 L

  5070140024
  Изчерпан в избрания магазин
  Предназначение: за почистване на автомобилни стъкла, отстраняване на замърсявания от прах, насекоми и други през летния сезон.

  Начин на употреба: използва се чрез директно зареждане на резервоара за течност за чистачки на автомобила.

  Предупреждения за безопасност: H226 запалими течност и пари.

  Препоръки за безопасност:
 • PP210 да се пази от топлина. Тютюнопушенето забранено.
 • P211 да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
 • P251 да не се пробива и изгаря дори след употреба.
 • P410+P412 да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 55 °C.
 • Виж пълното описание на продукта
  Купи на вноски за покупки над 100,01 лв. с ДДС
  Предназначение: за почистване на автомобилни стъкла, отстраняване на замърсявания от прах, насекоми и други през летния сезон.

  Начин на употреба: използва се чрез директно зареждане на резервоара за течност за чистачки на автомобила.

  Предупреждения за безопасност: H226 запалими течност и пари.

  Препоръки за безопасност:
 • PP210 да се пази от топлина. Тютюнопушенето забранено.
 • P211 да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
 • P251 да не се пробива и изгаря дори след употреба.
 • P410+P412 да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 55 °C.
 • Предназначение: за почистване на автомобилни стъкла, отстраняване на замърсявания от прах, насекоми и други през летния сезон.

  Начин на употреба: използва се чрез директно зареждане на резервоара за течност за чистачки на автомобила.

  Предупреждения за безопасност: H226 запалими течност и пари.

  Препоръки за безопасност:
 • PP210 да се пази от топлина. Тютюнопушенето забранено.
 • P211 да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
 • P251 да не се пробива и изгаря дори след употреба.
 • P410+P412 да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 55 °C.
 • Продуктови характеристики
  Тип Почистващи препарати
  Вид Течност за чистачки
  Обем 5