NormalCustomer
 
Затвори
Категории
  Настройки
  Търси

  PaChico Препарат за почистване на фаянс Sanifresh, професионален, 5 L

  5020180083
  Продукт по заявка
  Срок на доставка (календарни дни) от 5 до 19 дни
 • САНИФРЕШ е санитарен почистващ препарат с плодова киселина.
 • Разгражда бързо и ефективно отлаганията от варовик, диспергира ги до фини микрочастици и по този начин се гарантира съвършеното почистване на санитарни повърхности.
 • Образува защитен филм срещу корозия и има подхранващи свойства за качествени хромирани арматури.
 • Почиства идеално не само санитарни повърхности, но и емайлирани, керамични и стъклени повърхности.
 • Оставя приятен аромат след почистване.
 • Дозировка: Основно почистване – разреждане 1:20. За ежедневно поддържане се разрежда 1:100.

  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Предупреждения за опасност:
 • Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

  Препоръки за безопасност:
 • Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
 • Да се избягва контакт с очите и кожата.
 • Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

  Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Виж пълното описание на продукта
  Купи на вноски за покупки над 100,01 лв. с ДДС
 • САНИФРЕШ е санитарен почистващ препарат с плодова киселина.
 • Разгражда бързо и ефективно отлаганията от варовик, диспергира ги до фини микрочастици и по този начин се гарантира съвършеното почистване на санитарни повърхности.
 • Образува защитен филм срещу корозия и има подхранващи свойства за качествени хромирани арматури.
 • Почиства идеално не само санитарни повърхности, но и емайлирани, керамични и стъклени повърхности.
 • Оставя приятен аромат след почистване.
 • Дозировка: Основно почистване – разреждане 1:20. За ежедневно поддържане се разрежда 1:100.

  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Предупреждения за опасност:
 • Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

  Препоръки за безопасност:
 • Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
 • Да се избягва контакт с очите и кожата.
 • Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

  Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • САНИФРЕШ е санитарен почистващ препарат с плодова киселина.
 • Разгражда бързо и ефективно отлаганията от варовик, диспергира ги до фини микрочастици и по този начин се гарантира съвършеното почистване на санитарни повърхности.
 • Образува защитен филм срещу корозия и има подхранващи свойства за качествени хромирани арматури.
 • Почиства идеално не само санитарни повърхности, но и емайлирани, керамични и стъклени повърхности.
 • Оставя приятен аромат след почистване.
 • Дозировка: Основно почистване – разреждане 1:20. За ежедневно поддържане се разрежда 1:100.

  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Предупреждения за опасност:
 • Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

  Препоръки за безопасност:
 • Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
 • Да се избягва контакт с очите и кожата.
 • Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

  Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Продуктови характеристики
  Тип Почистващи препарати
  Вид Препарат за санитарен фаянс
  Обем 5