NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Math products

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 143

  Puzzle Numbers and Counting, wooden, 30 pieces

  Small Foot Пъзел Числа и броене, дървен, 30 части

  6618020095

  Math Problems Board, Tiled, Wooden, 111 Pieces

  Small Foot Дъска Задачи по математика, с плочки, дървен, 111 части

  6618020096

  Puzzle Clock and time, wooden, 34 pieces

  Small Foot Пъзел Часовника и времето, дървен, 34 части

  6611120223

  Student chart "Multiplication table", 70 x 100 cm

  Cubos Ученическо табло ''Таблица за умножение'', 70 x 100 cm

  8132140008

  Multiplication table cubes, wooden

  Small Foot Кубчета ''Таблица за умножение'', дървени

  6635100531

  Set for making geometric shapes

  Learning Resources Комплект за правене на геометрични фигури

  6635100483

  Geometric chart

  Learning Resources Геометрично табло

  8136100122

  Game Dominoes with fractions

  Learning Resources Игра Домино с дроби

  6611100113

  Foska Students abacus, wood

  Foska Ученическо сметало, дървено

  6618020043

  Educational set Learn the clock

  Learning Resources Образователен комплект ''Научи часовника''

  6635100499

  Learning Resources Dominoes, with dials

  Learning Resources Домино, с циферблати

  6618020008

  Foska Math set, with numbers and sticks, in a box, wooden

  Foska Комплект математика, с цифри и пръчки, в кутия, дървени

  6618020032

  Learning Resources Math set, with cubes and cards

  Learning Resources Комплект математика, с кубчета и карти

  6618020007

  Set Wooden frames for counting with foam balls, 4 pcs.

  Learning Resources Комплект Дървени рамки за смятане с топчета от пяна, 4 броя

  6618020050

  Small Foot Multiplication table, wooden, 28 х 28 х 3 cm

  Small Foot Таблица за умножение, дървена, 28 х 28 х 3 cm

  6618020110

  Small Foot Geometric sorting shapes, wooden

  Small Foot Геометрични форми за сортиране, дървени

  6611060361

  Fraction circles

  Learning Resources Дробни окръжности

  6635100482

  Game Learn Fractions, 17 x 17 x 2 cm

  Small Foot Игра Научи дробите, 17 x 17 x 2 cm

  6618020098

  Fractions, magnetic, double-sided, of foam

  Learning Resources Дроби, магнитни, двустранни, от пяна

  6618020029

  Learning Resources Construction set Base 10

  Learning Resources Конструктор База 10

  6611020031

  Set Fractions for calculation, large, 11 types

  Learning Resources Комплект Дроби за смятане, голям, 11 вида

  6635100851

  Nowa Szkola Cabinet with geometric shapes, wooden

  Nowa Szkola Шкаф с геометрични фигури, дървен

  6618020134

  Nowa Szkola Cabinet with cards of geometric shapes

  Nowa Szkola Шкаф с карти на геометрични фигури

  6618020135

  Nowa Szkola Board, demonstration, with geometric figures

  Nowa Szkola Табла, демонстрационна, с геометрични фигури

  6618020136

  Tangram, transparent, 15 different shapes, 450 pcs.

  Learning Resources Танграм, прозрачен, 15 различни форми, 450 броя

  6618020027

  Tangram, plastic, 6 different shapes, 250 pcs.

  Learning Resources Танграм, пластмасов, 6 различни форми, 250 броя

  6618020026

  Magnetic geometric shapes, large

  Learning Resources Магнитни геометрични фигури, големи

  6635100502

  Sorting shapes set

  Learning Resources Комплект Фигури за сортиране

  6635100504

  Nowa Szkola Set, "geometric blocks", wooden, 48 pcs.

  Nowa Szkola Комплект, ''геометрични блокчета'', дървени, 48 броя

  6618020130

  Nowa Szkola Geometric shapes, transparent

  Nowa Szkola Геометрични Фигури, прозрачни

  6618020132

  Stem 3D Puzzle Blocks, 55 parts

  Learning Resources 3D пъзел Stem, 55 части

  6611120236

  Geometric figures for volume, 14 pcs.

  Learning Resources Геометрични фигури за обем, 14 броя

  6635100487

  Geometric foam figures, 12 pcs.

  Learning Resources Геометрични фигури от пяна, 12 броя

  6635100505

  Transparent geometric shapes, coloured, 14 pcs.

  Learning Resources Прозрачни геометрични фигури, цветни, 14 броя

  8120100042

  Nowa Szkola 3D Geometric shapes, transparent, 17 pcs.

  Nowa Szkola 3D Геометрични фигури, прозрачни, 17 броя

  6618020140

  Learning Resources Folding geometric shapes, 16 pcs.

  Learning Resources Геометрични фигури и развивки, 16 броя

  6635100963

  Nowa Szkola Set geometric shapes, solid, in a box

  Nowa Szkola Комплект геометрични тела, твърди, в кутия

  6618020133

  Balance scale

  Learning Resources Везна баланс

  6635100495

  Scale, mathematical

  Learning Resources Везна, математическа

  6618020028

  Scales with weights, wooden

  Small Foot Везна с теглилки, дървена

  6618020094

  Learning Resources Scales with bowls and 102 bears for counting

  Learning Resources Везна с купички и 102 броя мечета за броене

  6618020056

  Learning Resources Scale, classic

  Learning Resources Везна, класическа

  6635101014

  School scale with bowls, 500 ml.

  Learning Resources Училищна везна с купички 500 ml.

  6635100494

  Weights, 300 g

  Learning Resources Тежести, 300 g

  6635100849

  Set Weights with hook, 9 pcs.

  Nowa Szkola Комплект Тежести с кукичка, 9 броя

  6618020042

  Fractions representation dice, 16 pcs.

  Learning Resources Зарчета за представяне на дроби, 16 броя

  6618020088

  Equivalence representation dice, 19 pcs.

  Learning Resources Зарчета за представяне на еквивалентност, 16 броя

  6618020089

  Geometric figures, wooden, 12 pcs.

  Learning Resources Геометрични фигури, дървени, 12 броя

  6635100058

  Learning Resources Set Mathematical Cubes - Researchers

  Learning Resources Комплект Математически кубчета - Изследователи

  6618020139

  Stem Cubes, mathematical, for assembly, 100 pcs.

  Learning Resources Кубчета Stem, математически, за сглобяване, 100 части

  6618020104

  Math products

  Filter by:

  Clear All