NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Products for science

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 367

  Pendulum, moving

  Nowa Szkola Махало, движещо се

  6632020009

  Stem Physics Set Mechanics, 19 pcs.

  Learning Resources Комплект по физика Stem - Механика, 19 части

  6632020060

  Stem Physics Set Pendulum, 17 pcs.

  Learning Resources Комплект по физика Stem - Махало, 17 части

  6632020063

  Stem Catapult, 13 pcs.

  Learning Resources Катапулт Stem, 13 части

  6635101202

  Stem Physics Set Simple machines, 63 pcs.

  Learning Resources Комплект по физика Stem - Прости машини, 63 части

  6632020061

  Caliper, digital

  Nowa Szkola Шублер, дигитален

  6632020011

  Physics Set, Centrifugal force, demonstration

  Nowa Szkola Комплект по физика Центробежна сила, демонстрационен

  6632020066

  Physics Set,Lenzs law, demonstration

  Nowa Szkola Комплект по физика Закон на ленц, демонстрационен

  6632020067

  Atomizer, demonstration, 35 x 28 x 6.4 cm

  Nowa Szkola Пулверизатор, демонстрационен, 35 x 28 x 6.4 cm

  6632020069

  Wave demonstration machine, 50 x 12 x 30 cm

  Nowa Szkola Машина за демонстрация на вълни, 50 x 12 x 30 cm

  6632020068

  Stem Physics Set Motion and Force, 20 pcs.

  Learning Resources Комплект по физика Stem - Движение и сила, 20 части

  6632020059

  Little Genius Set - Space gravity

  Комплект Малък гений - Космическа гравитация

  6632020096

  Nowa Szkola Device for demonstrating the inertia of bodies

  Nowa Szkola Устройство за демонстриране на инерцията на телата

  6632020086

  Cylinders, different in volume, equal in mass

  Nowa Szkola Цилиндри, различни по обем, равни по маса

  6632020064

  Cubes with hooks, different in mass, equal in volume

  Nowa Szkola Кубчета с кука, различни по маса, равни по обем

  6632020071

  Learning Resources Prism, triangular

  Learning Resources Призма, триъгълна

  6632020040

  Set geometric optics

  Nowa Szkola Комплект геометрична оптика

  6632020030

  Wall panel for demonstration, optics

  Nowa Szkola Стенен панел за демонстрация, оптика

  6635101116

  Mixing colours apparatus

  Nowa Szkola Апарат за смесване на цветовете

  6632020006

  Physics Set, Laser Reflection

  Nowa Szkola Комплект по физика Отражение на лазер

  6632020065

  Nowa Szkola Set for optical experiments, in a case

  Nowa Szkola Комплект за оптични експерименти, в куфар

  6632020085

  Little Genius Set - Illusion laboratory

  Комплект Малък гений - Лаборатория за илюзии

  6632020097

  Bresser Projector lamp, 2 in 1

  Bresser Проектор-лампа, 2 в 1

  6632020101

  Bresser Projector Maxi Science, with astronomy images

  Bresser Проектор Maxi Science, с изображения от астрономията

  6632020102

  Learning Resources Star projector, childrens

  Learning Resources Звезден проектор, детски

  6611100517

  Astroplanetarium

  Астропланетариум

  6635100913

  Telescope Space Explorer, green

  Телескоп Space Explorer, зелен

  6635100897

  Telescope Space Explorer, red

  Телескоп Space Explorer, червен

  6635100898

  Telescope Space Explorer, blue

  Bresser Телескоп Space Explorer, син

  6635100899

  Telescope Refractor 60/700, in a case

  Телескоп Refractor 60/700 в куфар

  6635100900

  National Geographic Telescope Newton, 130 x 650

  National Geographic Телескоп Нютон, 130 х 650

  6635100902

  National Geographic Telescope, compact, 76/350

  National Geographic Телескоп, компактен 76/350

  6635100903

  Telescope Refractor 70/900

  Телескоп Refractor 70/900

  6635100901

  Bresser Telescope Spica 130/1000, with smartphone adapter

  Bresser Телескоп Spica 130/1000, с адаптер за смартфон

  6632060005

  Bresser Physics set Sound, electric

  Bresser Комплект по физика Звук, електрически

  6632020056

  Wimshurst electrostatic generator

  Nowa Szkola Електростатичен генератор на Уимсхърст

  6632020022

  Van de Graaff generator

  Nowa Szkola Генератор на Ван де Граф

  6632020007

  Pendulum, electrostatic

  Nowa Szkola Махало, електростатично

  6632020013

  Wall panel Electricity, 50 x 3 x 45 cm

  Nowa Szkola Стенен панел Електричество, 50 x 3 x 45 cm

  6632020072

  Skull model, 22 x 14 x 16 cm

  Nowa Szkola Модел на череп, 22 х 14 х 16 cm

  6626020046

  Nowa Szkola Spine model

  Nowa Szkola Модел на гръбначен стълб

  6626020018

  Mini torso, 11 cm

  Learning Resources Мини торс 11 cm

  6635100324

  Torso model, 11 pcs, 50 cm

  Nowa Szkola Модел на торс, 11 части, 50 cm

  6626020040

  Human torso model, 44 pcs.

  Nowa Szkola Модел на човешки торс, 44 части

  6626020023

  Nowa Szkola Leg muscular system model

  Nowa Szkola Модел мускулна система на крак

  6626020019

  Muscular system of the arm model

  Nowa Szkola Модел на мускулна система на ръка

  6626020036

  Nowa Szkola Head model, with section of muscular and circulatory system

  Nowa Szkola Модел на глава, с разрез на мускулна и кръвоносна система

  6626020082

  Weather Center

  Learning Resources Метеорологичен център

  6635100720

  Nowa Szkola Thermal expansion demonstration set

  Nowa Szkola Комплект за демонстрация на термично разширение

  6632020005

  Nowa Szkola Device for demonstrating the expansion of metals

  Nowa Szkola Устройство за демонстриране на разширяването на металите

  6632020087

  Products for science

  Filter by:

  Clear All