NormalCustomer
 
Затвори
Категории
  Настройки
  Търси

  Работна тетрадка English for You 1, за 10 клас, с интензивно изучаване на английски език, част 1, Просвета

  6610180070
  Продукт по заявка
  Срок на доставка (календарни дни) от 4 до 5 дни

  Работната тетрадка (Companion 1) упражнява, разширява и надгражда учебния материал, заложен в учебника ENGLISH for YOU 1 за 10. клас. Структурата на тетрадката следва тази на учебника.

  След всеки модул има Selftest, с който учениците самостоятелно проверяват как са усвоили преподадения в модула материал, след което правят обобщена самооценка на знанията си чрез рубриките Now I know, Now I can, намиращи се в края на работната тетрадка в раздела My Portfolio. Преди преговорния урок се намира разделът Plus Hands-on Grammar and Vocabulary, който съдържа допълнителни упражнения за всеки модул. Преговорният урок Zoom Out (Revision) Module се състои от разделите Exam Corner: English in Use и Writing Corner. Предложените в тях сертификатни типове задачи като multiple choice cloze, open cloze, word formation, key word transformation, discursive essay обобщават и затвърдяват езиковите знания и умения, заложени в модулите. Разделът Project Work съдържа задачи, чиято цел е да се постигне по-нататъшно изграждане у учениците на междукултурни познания и създаване на умения за самостоятелно проучване и анализиране. За развиване на умението четене е включен разделът Join Our Reading Club – автентични и занимателни четива, с които се допълват темите в съответните модули.

  Работната тетрадка завършва с Listening Support, в който са включени част от текстовете за слушане към Zoom in on Listening.

  Виж пълното описание на продукта

  Работната тетрадка (Companion 1) упражнява, разширява и надгражда учебния материал, заложен в учебника ENGLISH for YOU 1 за 10. клас. Структурата на тетрадката следва тази на учебника.

  След всеки модул има Selftest, с който учениците самостоятелно проверяват как са усвоили преподадения в модула материал, след което правят обобщена самооценка на знанията си чрез рубриките Now I know, Now I can, намиращи се в края на работната тетрадка в раздела My Portfolio. Преди преговорния урок се намира разделът Plus Hands-on Grammar and Vocabulary, който съдържа допълнителни упражнения за всеки модул. Преговорният урок Zoom Out (Revision) Module се състои от разделите Exam Corner: English in Use и Writing Corner. Предложените в тях сертификатни типове задачи като multiple choice cloze, open cloze, word formation, key word transformation, discursive essay обобщават и затвърдяват езиковите знания и умения, заложени в модулите. Разделът Project Work съдържа задачи, чиято цел е да се постигне по-нататъшно изграждане у учениците на междукултурни познания и създаване на умения за самостоятелно проучване и анализиране. За развиване на умението четене е включен разделът Join Our Reading Club – автентични и занимателни четива, с които се допълват темите в съответните модули.

  Работната тетрадка завършва с Listening Support, в който са включени част от текстовете за слушане към Zoom in on Listening.

  Работната тетрадка (Companion 1) упражнява, разширява и надгражда учебния материал, заложен в учебника ENGLISH for YOU 1 за 10. клас. Структурата на тетрадката следва тази на учебника.

  След всеки модул има Selftest, с който учениците самостоятелно проверяват как са усвоили преподадения в модула материал, след което правят обобщена самооценка на знанията си чрез рубриките Now I know, Now I can, намиращи се в края на работната тетрадка в раздела My Portfolio. Преди преговорния урок се намира разделът Plus Hands-on Grammar and Vocabulary, който съдържа допълнителни упражнения за всеки модул. Преговорният урок Zoom Out (Revision) Module се състои от разделите Exam Corner: English in Use и Writing Corner. Предложените в тях сертификатни типове задачи като multiple choice cloze, open cloze, word formation, key word transformation, discursive essay обобщават и затвърдяват езиковите знания и умения, заложени в модулите. Разделът Project Work съдържа задачи, чиято цел е да се постигне по-нататъшно изграждане у учениците на междукултурни познания и създаване на умения за самостоятелно проучване и анализиране. За развиване на умението четене е включен разделът Join Our Reading Club – автентични и занимателни четива, с които се допълват темите в съответните модули.

  Работната тетрадка завършва с Listening Support, в който са включени част от текстовете за слушане към Zoom in on Listening.

  Продуктови характеристики
  Език Английски език
  Тип Учебно помагало
  Предмет Английски език
  Издателство Просвета
  Автор Мария Методиева, Николина Цветкова