NormalCustomer
 
Затвори
Категории
  Настройки
  Търси

  Сборник по математика, за 4 клас, част 1, Коала Прес

  6610120453
  Продукт по заявка
  Срок на доставка (календарни дни) от 10 до 11 дни
  Всяка отделна тема от учебното съдържание включва три рубрики: ЗНАМ Обхваща основния обем от знания, които трябва да владее ученикът, преди да започне самостоятелна работа по задачите в темата. МОГА Степента на трудност на задачите не надвишава стандартите за обучение по математика, предвидени в Държавните образователни изисквания. МОГА ПОВЕЧЕ За ученици с изявени възможности и интереси към математиката. Задачите са подходящи и за групова работа в часовете по свободноизбираема или друг тип подготовка. В края на всеки раздел са предложени и теми за самоконтрол: две примерни контролни работи – ПРОВЕРЯВАМ ДАЛИ МОГА и ПРОВЕРЯВАМ ДАЛИ МОГА ПОВЕЧЕ, съответно с нормална и по-висока степен на трудност, както и ТЕСТ, обхващащ 16 въпроса с избираем отговор. Някои контролни работи са оформени като работни листове, за да се формира у учениците умение за правилно и прегледно подреждане на решенията. След някои от темите има и практическа задача – ПРИЛОЖЕНИЕ. Най-често то има занимателен характер и предоставя възможност за развиване на технически и чертожни умения. Подборът на задачите, примерните контролни работи и тестовете има за цел да допълни и обогати знанията на учениците. Това, от своя страна, е стъпка към успешното им представяне по математика, включително и на тестовете за външно оценяване след 4 клас.
  Виж пълното описание на продукта
  Купи на вноски за покупки над 100,01 лв. с ДДС
  Всяка отделна тема от учебното съдържание включва три рубрики: ЗНАМ Обхваща основния обем от знания, които трябва да владее ученикът, преди да започне самостоятелна работа по задачите в темата. МОГА Степента на трудност на задачите не надвишава стандартите за обучение по математика, предвидени в Държавните образователни изисквания. МОГА ПОВЕЧЕ За ученици с изявени възможности и интереси към математиката. Задачите са подходящи и за групова работа в часовете по свободноизбираема или друг тип подготовка. В края на всеки раздел са предложени и теми за самоконтрол: две примерни контролни работи – ПРОВЕРЯВАМ ДАЛИ МОГА и ПРОВЕРЯВАМ ДАЛИ МОГА ПОВЕЧЕ, съответно с нормална и по-висока степен на трудност, както и ТЕСТ, обхващащ 16 въпроса с избираем отговор. Някои контролни работи са оформени като работни листове, за да се формира у учениците умение за правилно и прегледно подреждане на решенията. След някои от темите има и практическа задача – ПРИЛОЖЕНИЕ. Най-често то има занимателен характер и предоставя възможност за развиване на технически и чертожни умения. Подборът на задачите, примерните контролни работи и тестовете има за цел да допълни и обогати знанията на учениците. Това, от своя страна, е стъпка към успешното им представяне по математика, включително и на тестовете за външно оценяване след 4 клас.
  Всяка отделна тема от учебното съдържание включва три рубрики: ЗНАМ Обхваща основния обем от знания, които трябва да владее ученикът, преди да започне самостоятелна работа по задачите в темата. МОГА Степента на трудност на задачите не надвишава стандартите за обучение по математика, предвидени в Държавните образователни изисквания. МОГА ПОВЕЧЕ За ученици с изявени възможности и интереси към математиката. Задачите са подходящи и за групова работа в часовете по свободноизбираема или друг тип подготовка. В края на всеки раздел са предложени и теми за самоконтрол: две примерни контролни работи – ПРОВЕРЯВАМ ДАЛИ МОГА и ПРОВЕРЯВАМ ДАЛИ МОГА ПОВЕЧЕ, съответно с нормална и по-висока степен на трудност, както и ТЕСТ, обхващащ 16 въпроса с избираем отговор. Някои контролни работи са оформени като работни листове, за да се формира у учениците умение за правилно и прегледно подреждане на решенията. След някои от темите има и практическа задача – ПРИЛОЖЕНИЕ. Най-често то има занимателен характер и предоставя възможност за развиване на технически и чертожни умения. Подборът на задачите, примерните контролни работи и тестовете има за цел да допълни и обогати знанията на учениците. Това, от своя страна, е стъпка към успешното им представяне по математика, включително и на тестовете за външно оценяване след 4 клас.
  Продуктови характеристики
  Тип Учебно помагало
  Клас 4
  Предмет Математика
  Издателство Коала Прес
  Автор Константин Бекриев