NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Learning Resources

  Filters
  View as Grid List
  Sort by

  Magnetic punctuation marks

  Learning Resources Магнитни пунктуационни знаци

  6635100521

  Colour timer, magnetic

  Learning Resources Цветови таймер магнитен

  6635100532

  Pointer, 3 pcs.

  Learning Resources Показалка, 3 броя

  6635100533

  Organization station, with pockets

  Learning Resources Станция за организиране с джобове

  6635100535

  Magnetic punch pockets

  Learning Resources Магнитни джобове за съхранение

  6635100537

  Popcorn learning words

  Learning Resources Пуканки за изучаване на думи

  6635100541

  Dice Conversationin English

  Learning Resources Зарчета разговор на английски

  6635100544

  Dice in English Complete the sentence

  Learning Resources Зарчета на английски Довърши изречението

  6635100545

  Dice with emotions

  Learning Resources Зарчета с емоции

  6635100546

  Cows for number learning

  Learning Resources Кравички за учене на цифрите

  6635100677

  Ice cream Numbers

  Learning Resources Сладолед цифрите

  6635100678

  Magnetic pizzas, for fractions calculation, 6 pcs.

  Learning Resources Магнитни пици за дроби за смятане, 6 броя

  6635100681

  Erupting volcano model

  Learning Resources Модел на изригващ вулкан

  6635100685

  Weather Center

  Learning Resources Метеорологичен център

  6635100720

  Puzzle Dinosaur, large

  Learning Resources Пъзел Динозавър, огромен

  6611120046

  Magnetic set Frog life cycle

  Learning Resources Магнитен комплект Жизнен цикъл на жаба

  6635100037

  Geometric figures, wooden, 12 pcs.

  Learning Resources Геометрични фигури, дървени, 12 броя

  6635100058

  Cross-Section Eye Model

  Learning Resources Модел разрез на око

  6635100090

  Cross-section Brain model

  Learning Resources Модел разрез на мозък

  6635100143

  Giant thermometer

  Learning Resources Термометър гигантски

  6635100150

  Magnetic set Butterfly life cycle

  Learning Resources Магнитен комплект Жизнен цикъл на пеперуда

  6635100320

  Chicken life cycle, eggs

  Learning Resources Жизнен цикъл на пиле, яйца

  6635100321

  Magnetic human body

  Learning Resources Магнитно човешко тяло

  6635100322

  Mini torso, 11 cm

  Learning Resources Мини торс 11 cm

  6635100324

  360 degree plant laboratory

  Learning Resources Лаборатория за растения 360 градуса

  6635100337

  Measuring cylinders, 7 pcs.

  Learning Resources Мерителни цилиндри, 7 броя

  6635100343

  Construction set English alphabet

  Learning Resources Конструктор Английска азбука

  6015220036

  Game "Composition and drilling"

  Learning Resources Игра ''Композиция и пробиване''

  6015220037

  Set Kitchen appliances, plastic

  Learning Resources Комплект кухненски уреди, пластмасов

  6611100045

  Set Products for healthy eating

  Learning Resources Комплект продукти за здравословно хранене

  6611100073

  Food set, for breakfast, lunch and dinner, 52 pcs.

  Learning Resources Комплект храна за закуска, обяд и вечеря, 52 части

  6611100074

  Set Sensory bags

  Learning Resources Комплект Сензорни торбички

  6611100075

  Set Start building

  Learning Resources Комплект Започни да строиш

  6611100076

  Set Active classroom

  Learning Resources Комплект активна класна стая

  6611100077

  Counting and sorting set

  Learning Resources Комплект за броене и сортиране

  6611100078

  Sorting set

  Learning Resources Комплект за сортиране

  6611100079

  Solar system, large, magnetic

  Learning Resources Слънчева система, голяма, магнитна

  8126120007

  Magnifying glass, large, coloured

  Learning Resources Лупа, голяма, цветна

  6635100973

  Educational clock Tic-Tac

  Learning Resources Образователен часовник Тик-Так

  6635101068

  Globe, interactive

  Learning Resources Глобус, интерактивен

  1592140002

  Animals, farm, 60 pcs.

  Learning Resources Животни, ферма, 60 броя

  6015220079

  Animals, jungle, 60 pcs.

  Learning Resources Животни, джунгла, 60 броя

  6015220080

  Set color sorting, magnetic

  Learning Resources Комплект за сортиране на цветовете, магнитен

  6611060111

  Motor skills training game Hedgehog, 14 pcs.

  Learning Resources Игра за трениране на моторните умения Таралеж, 14 части

  6611060150

  Set sensory tubes, 4 pcs.

  Learning Resources Комплект сензорни туби, 4 броя

  6611060240

  Stringing beads, wooden, 108 pcs, with 20 active cards included

  Learning Resources Мъниста за нанизване, дървени, 108 броя, с включени 20 активни карти

  6611060241

  String board, with strings, 3 pcs.

  Learning Resources Дъска за нанизване, с връзки, 3 броя

  6611060242

  Set bags Acoustics

  Learning Resources Комплект сензорни торбички Акустика

  6611060244

  Letter game, in the shape of cupcakes, 64 pcs.

  Learning Resources Игра с букви, във формата на кексчета, 64 части

  6616020011

  Figures Family, for sorting and counting, 72 pcs.

  Learning Resources Фигури Семейство, за сортиране и броене, 72 броя

  6618020063

  Learning Resources

  Filter by:

  Clear All