NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Learning Resources

  Filters
  View as Grid List
  Sort by

  Tangram, transparent, 15 different shapes, 450 pcs.

  Learning Resources Танграм, прозрачен, 15 различни форми, 450 броя

  6618020027

  Scale, mathematical

  Learning Resources Везна, математическа

  6618020028

  Fractions, magnetic, double-sided, of foam

  Learning Resources Дроби, магнитни, двустранни, от пяна

  6618020029

  Counting turtles

  Learning Resources Костенурки за броене

  6618020030

  Insect observation jar, ladybug

  Learning Resources Буркан за наблюдение на насекоми, калинка

  6626020029

  Insect observation jar

  Learning Resources Буркан за наблюдение на насекоми

  6626020030

  Alien laboratory

  Learning Resources Лаборатория за извънземни

  6628020040

  Binocular, for children, 6x

  Learning Resources Бинокъл, детски, 6х

  6630040040

  Educational game, tree house

  Learning Resources Образователна игра, къща на дърво

  6635101067

  Magnetic disks, coloured, with numbers

  Learning Resources Магнитни дискове, цветни, с цифри

  6618020022

  Path, with numbers from 1 to 20

  Learning Resources Пътека, с числата от 1 до 20

  6618020023

  Set Dinosaurs, 60 pcs.

  Learning Resources Комплект Динозаври, 60 броя

  6015220082

  Set Labyrinth

  Learning Resources Комплект Лабиринт

  6015220083

  Set Medical accessories

  Learning Resources Комплект Лекарски принадлежности

  6015220084

  Construction set cubes, 100 pcs.

  Learning Resources Конструктор кубчета, 100 части

  6611020029

  Globe, with pieces, 20 cm

  Learning Resources Глобус, с части, 20 cm

  6611120094

  Set Letter creation, 60 pcs.

  Learning Resources Комплект Създаване на букви, 60 части

  6616020007

  Tactile letters, 10 x 7 cm, 26 pcs.

  Learning Resources Тактилни букви, 10 x 7 cm, 26 броя

  6616020009

  Set Coloured counting rods

  Learning Resources Комплект Цветни пръчки за смятане

  6618020049

  Set Wooden frames for counting with foam balls, 4 pcs.

  Learning Resources Комплект Дървени рамки за смятане с топчета от пяна, 4 броя

  6618020050

  Active cards, family calculation

  Learning Resources Активни карти, семейство за смятане

  6618020051

  Set Number Creation

  Learning Resources Комплект Създаване на цифри

  6618020052

  Counting fish, 60 pcs.

  Learning Resources Рибки за броене, 60 броя

  6618020054

  Insects, 20 x 13 cm

  Learning Resources Насекоми, 20 x 13 cm

  6626020047

  Microscope Geosafari, for children

  Learning Resources Микроскоп Geosafari, детски

  6626020048

  Tweezers, plastic, for children, 12 cm

  Learning Resources Пинсети, пластмасови, детски, 12 cm

  6628020047

  Binocular Geosafari extreme, for children

  Learning Resources Бинокъл Geosafari extreme, детски

  6630040068

  Stem Compost monitoring Decomposition of products

  Learning Resources Компост за наблюдение Stem - Разграждането на продуктите

  6630040070

  Doctors clothing with stethoscope, for children

  Learning Resources Докторско облекло със стетоскоп, детско

  6640100134

  Set English alphabet, in a box - bee

  Learning Resources Комплект Азбука на английски, в кутия – пчела

  6616020004

  Fraction circles

  Learning Resources Дробни окръжности

  6635100482

  School scale with bowls, 500 ml.

  Learning Resources Училищна везна с купички 500 ml.

  6635100494

  Balance scale

  Learning Resources Везна баланс

  6635100495

  Set Classroom clocks, 25 pcs.

  Learning Resources Комплект Часовници за клас, 25 броя

  6635100497

  Demonstration clock, large

  Learning Resources Демострационен часовник голям

  6635100498

  Magnets, healthy food, 36 pcs.

  Learning Resources Магнити, здравословна храна, 36 части

  6635100744

  Educational game for throwing at a target

  Learning Resources Образователна игра за хвърляне в цел

  6635100838

  Magnifying glass, large, 6 pcs.

  Learning Resources Лупа, голяма, 6 броя

  6635100845

  Magnetic set Time

  Learning Resources Магнитен комплект времето

  6635100847

  Weights, 300 g

  Learning Resources Тежести, 300 g

  6635100849

  Set Magnetism for beginners

  Learning Resources Комплект магнетизъм за начинаещи

  6635100850

  Set Fractions for calculation, large, 11 types

  Learning Resources Комплект Дроби за смятане, голям, 11 вида

  6635100851

  Earth model, cross-section

  Learning Resources Модел на земята- напречно сечение

  8126140033

  Fossil collection

  Learning Resources Колекция вкаменелости

  8126160023

  Metamorphic rock collection

  Learning Resources Колекция метаморфни скали

  8126160025

  Mineral collection

  Learning Resources Колекция минерали

  8126160026

  Sedimentary rocks collection

  Learning Resources Колекция седиментни скали

  8126160027

  Inscribing globe

  Learning Resources Надписващ се глобус

  8130140012

  Plant cell model, cross-section

  Learning Resources Модел на растителна клетка, напречно сечение

  8132120033

  Animal cell model, cross section

  Learning Resources Модел на животинска клетка напречно сечение

  8132120034

  Learning Resources

  Filter by:

  Clear All