NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Learning Resources

  Filters
  View as Grid List
  Sort by

  Fractions representation dice, 16 pcs.

  Learning Resources Зарчета за представяне на дроби, 16 броя

  6618020088

  Equivalence representation dice, 19 pcs.

  Learning Resources Зарчета за представяне на еквивалентност, 16 броя

  6618020089

  Line Clock, educational

  Learning Resources Часовник Линия, образователен

  6618020090

  Figures Vehicles, for sorting and counting, 72 pcs.

  Learning Resources Фигури Превозни средства, за сортиране и броене, 72 части

  6618020091

  Time representation dice, 16 pcs.

  Learning Resources Зарчета за представяне на времето, 16 броя

  6618020092

  Tweezers, coloured, 15 cm, 12 pcs.

  Learning Resources Пинсети, цветни, 15 cm, 12 броя

  6628020084

  Set Helping hand. 4 pcs.

  Learning Resources Комплект Помощни ръчички, 4 части

  6635101111

  Set Wild animals, for counting and sorting, 72 pcs.

  Learning Resources Комплект Диви животни, за броене и сортиране, 72 броя

  6635101112

  Stem Construction set Create your own playground, plastic, 104 pcs.

  Learning Resources Конструктор Stem - Създай своя детска площадка, пластмасов, 104 части

  6611020086

  Stem Set Helping hands

  Learning Resources Комплект Stem - Помощни ръчички

  6611060290

  Stem Set Magnets, 24 parts

  Learning Resources Комплект Stem - Магнити, 24 части

  6611060291

  Stem 3D Puzzle Blocks, 55 parts

  Learning Resources 3D Пъзел Stem - Блокчета, 55 части

  6611120236

  Stem Cubes, mathematical, for assembly, 100 pcs.

  Learning Resources Кубчета Stem, математически, за сглобяване, 100 части

  6618020104

  Stem Physics Set Motion and Force, 20 pcs.

  Learning Resources Комплект по физика Stem - Движение и сила, 20 части

  6632020059

  Stem Physics Set Mechanics, 19 pcs.

  Learning Resources Комплект по физика Stem - Механика, 19 части

  6632020060

  Stem Physics Set Archimedes screw

  Learning Resources Комплект по физика Stem - Архимедов винт

  6632020062

  Stem Physics Set Pendulum, 17 pcs.

  Learning Resources Комплект по физика Stem - Махало, 17 части

  6632020063

  Stem Runway with balls, magnetic, 29 pcs.

  Learning Resources Писта с топчета Stem, магнитна, 29 части

  6635101200

  Stem Set Sink or float, plastic, 32 pcs.

  Learning Resources Комплект Stem - Потъва или плава, пластмасов, 32 части

  6635101201

  Stem Catapult, 13 pcs.

  Learning Resources Катапулт Stem, 13 части

  6635101202

  Stem Physics Set Simple machines, 63 pcs.

  Learning Resources Комплект по физика Stem - Прости машини, 63 части

  6632020061

  Pets for counting, 72 pcs.

  Learning Resources Домашни животни за броене, 72 броя

  6635101009

  Alligators for linking with English letters

  Learning Resources Алигатори за свързване с английски букви

  6616020001

  Sorting and counting train, 21 pcs

  Learning Resources Влакче за сортиране и броене, 21 части

  6618020021

  Letters and numbers, magnetic

  Learning Resources Букви и цифри, магнитни

  6618020024

  Counting bears, 80 pcs.

  Learning Resources Мечета за броене, 80 броя

  6618020025

  Tangram, plastic, 6 different shapes, 250 pcs.

  Learning Resources Танграм, пластмасов, 6 различни форми, 250 броя

  6618020026

  Tangram, transparent, 15 different shapes, 450 pcs.

  Learning Resources Танграм, прозрачен, 15 различни форми, 450 броя

  6618020027

  Scale, mathematical

  Learning Resources Везна, математическа

  6618020028

  Fractions, magnetic, double-sided, of foam

  Learning Resources Дроби, магнитни, двустранни, от пяна

  6618020029

  Counting turtles

  Learning Resources Костенурки за броене

  6618020030

  Insect observation jar, ladybug

  Learning Resources Буркан за наблюдение на насекоми, калинка

  6626020029

  Insect observation jar

  Learning Resources Буркан за наблюдение на насекоми

  6626020030

  Alien laboratory

  Learning Resources Лаборатория за извънземни

  6628020040

  Binocular, for children, 6x

  Learning Resources Бинокъл, детски, 6х

  6630040040

  Educational game, tree house

  Learning Resources Образователна игра, къща на дърво

  6635101067

  Magnetic disks, coloured, with numbers

  Learning Resources Магнитни дискове, цветни, с цифри

  6618020022

  Path, with numbers from 1 to 20

  Learning Resources Пътека, с числата от 1 до 20

  6618020023

  Set Dinosaurs, 60 pcs.

  Learning Resources Комплект Динозаври, 60 броя

  6015220082

  Set Labyrinth

  Learning Resources Комплект Лабиринт

  6015220083

  Set Medical accessories

  Learning Resources Комплект Лекарски принадлежности

  6015220084

  Construction set cubes, 100 pcs.

  Learning Resources Конструктор кубчета, 100 части

  6611020029

  Globe, with pieces, 20 cm

  Learning Resources Глобус, с части, 20 cm

  6611120094

  Set Letter creation, 60 pcs.

  Learning Resources Комплект Създаване на букви, 60 части

  6616020007

  Tactile letters, 10 x 7 cm, 26 pcs.

  Learning Resources Тактилни букви, 10 x 7 cm, 26 броя

  6616020009

  Set Coloured counting rods

  Learning Resources Комплект Цветни пръчки за смятане

  6618020049

  Set Wooden frames for counting with foam balls, 4 pcs.

  Learning Resources Комплект Дървени рамки за смятане с топчета от пяна, 4 броя

  6618020050

  Active cards, family calculation

  Learning Resources Активни карти, семейство за смятане

  6618020051

  Set Number Creation

  Learning Resources Комплект Създаване на цифри

  6618020052

  Counting fish, 60 pcs.

  Learning Resources Рибки за броене, 60 броя

  6618020054

  Learning Resources

  Filter by:

  Clear All