NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Сензо-моторно развитие

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 210

  Stringing game Animals and numbers, in pastel colors, 22 parts

  Small Foot Игра за нанизване Животни и числа, в пастелни цветове, 22 части

  6611060288

  Clown with string clothes, 21 pieces

  Small Foot Клоун с дрехи за нанизване, 21 части

  6611060268

  Stringing shoe, 2 pieces

  Small Foot Обувка за нанизване, 2 броя

  6611060263

  Wooden forms House, for sorting

  Small Foot Дървени форми Къща, за сортиране

  6611060255

  Game "Obstacles"

  Learning Resources Игра ''Препятствия''

  6015220033

  Game "Composition and drilling"

  Learning Resources Игра ''Композиция и пробиване''

  6015220037

  Animals, farm, 60 pcs.

  Learning Resources Животни, ферма, 60 броя

  6015220079

  Animals, jungle, 60 pcs.

  Learning Resources Животни, джунгла, 60 броя

  6015220080

  Set Dinosaurs, 60 pcs.

  Learning Resources Комплект Динозаври, 60 броя

  6015220082

  Set Labyrinth

  Learning Resources Комплект Лабиринт

  6015220083

  Set Medical accessories

  Learning Resources Комплект Лекарски принадлежности

  6015220084

  Manipulative boards Castle

  Nowa Szkola Манипулативни дъски Замък

  6611060003

  Nowa Szkola Peanut Ball, 90 x 55 cm

  Nowa Szkola Топка Фъстък, 90 х 55 cm

  6611060009

  Learning Resources Snap cubes, 100 pcs.

  Learning Resources Кубчета за съединяване, 100 броя

  6611060014

  Set coloured bags, with sand, 8 pcs.

  Nowa Szkola Комплект цветни торбички с пясък, 8 броя

  6611060015

  Balance board with a ball

  Nowa Szkola Дъска за баланс с топче

  6611060016

  Balancing pack, rainbow, 31 x 12 x 6 cm

  Nowa Szkola Балансираща пътечка, дъга, 31 х 12 х 6 cm

  6611060017

  Board Bear

  Nowa Szkola Дъска мече

  6611060018

  Stringing balls, plastic, 360 pcs.

  Nowa Szkola Топчета за нанизване, пластмасови, 360 брой

  6611060019

  Table, active, village

  Nowa Szkola Маса, активна, село

  6611060020

  Balance game Crocodile, wooden

  Nowa Szkola Игра за баланс Крокодил, дървена

  6611060021

  Playing board with mirrors, bees, 50 x 70 cm

  Nowa Szkola Дъска за игра с огледала, пчели, 50 х 70 cm

  6611060022

  Set Stringing animals and vehicles

  Nowa Szkola Комплект животни и превозни средства за нанизване

  6611060023

  Shoe, large, for stringing and tying

  Nowa Szkola Обувка, голяма, за нанизване и завързване

  6611060024

  Set Stringing buttons, 72 pcs.

  Nowa Szkola Комплект Копчета за нанизване, 72 броя

  6611060030

  Nowa Szkola Coordinating scarves, colored, 6 pcs.

  Nowa Szkola Шалчета за координация, цветни, 6 броя

  6611060031

  Sensory path, 35.5 x 30.5 x 2 cm

  Nowa Szkola Сензорна пътека, 35.5 х 30.5 х 2 cm

  6611060032

  Memory game, with textures, 16 pcs.

  Nowa Szkola Мемори игра, с текстури, 16 части

  6611060033

  Nowa Szkola Cube, didactic, 29.5 x 29.5 x 58 cm

  Nowa Szkola Куб, дидактичен, 29.5 х 29.5 х 58 cm

  6611060034

  Nowa Szkola Tactile memory game

  Nowa Szkola Тактилна мемори игра

  6611060035

  Nowa Szkola Sorting shapes, with board, wooden, colored

  Nowa Szkola Форми за сортиране, с дъска, дървени, цветни

  6611060036

  Nowa Szkola Mirros, with handles, MDF frame, 35 x 23 cm

  Nowa Szkola Огледало, с дръжки, рамка от МДФ, 35 х 23 cm

  6611060037

  Nowa Szkola Stringing buttons, 200 pcs.

  Nowa Szkola Копчета за нанизване, 200 броя

  6611060038

  Nowa Szkola Sorting balls, with 2 main, wooden

  Nowa Szkola Топчета за сортиране, с 2 основи, дървени

  6611060039

  Nowa Szkola Cube Butterfly, with soft fasteners, 30 x 30 x 30 cm

  Nowa Szkola Куб Пеперуда, с меки закопчалки, 30 х 30 х 30 cm

  6611060053

  Nowa Szkola Tactile tiles Memo

  Nowa Szkola Тактилни плочици Мемо

  6611060054

  Nowa Szkola Hanging swing

  Nowa Szkola Люлка Пашкул

  6611060055

  Nowa Szkola Stringing cheese, wooden

  Nowa Szkola Сирене за нанизване, дървено

  6611060058

  Nowa Szkola Stringing beads, wooden, 90 pcs, 5 strings

  Nowa Szkola Мъниста за нанизване, дървени, 90 броя, 5 връзки

  6611060059

  Nowa Szkola Graphomotor exercise board, for 2 hands, circle and square, yellow

  Nowa Szkola Дъска за графомоторни упражнения, за 2 ръце, кръг и квадрат, жълта

  6611060060

  Nowa Szkola Graphomotor exercise board, for 2 hands, stars, blue

  Nowa Szkola Дъска за графомоторни упражнения, за 2 ръце, звезди, синя

  6611060061

  Nowa Szkola Stringing towers, geometric shapes

  Nowa Szkola Кули за нанизване, геометрични фигури

  6611060063

  Панел Steplite

  Панел Steplite

  6611060067

  Nowa Szkola Sorting construction set, cones

  Nowa Szkola Конструктор за сортиране, цилиндри

  6611060076

  Balance boat, wooden, 26 pieces

  Small Foot Корабче за баланс, дървено, 26 части

  6611060084

  Nowa Szkola Stacking and balance game, wooden

  Nowa Szkola Игра за подреждане и баланс, дървена

  6611060089

  Nowa Szkola Apple and stringing worm, wooden

  Nowa Szkola Ябълка и червейче за нанизване, дървени

  6611060091

  Nowa Szkola Cubes and sorters, didactic, wooden, 16 pcs.

  Nowa Szkola Кубчета и сортери, дидактични, дървени, 16 части

  6611060092

  Nowa Szkola Water tower, 170 x 15 cm

  Nowa Szkola Водна кула, 170 х 15 cm

  6611060106

  Nowa Szkola Maze with balls, 35 x 14.8 x 5 cm

  Nowa Szkola Лабиринт с топчета, 35 x 14.8 x 5 cm

  6611060108

  Сензо-моторно развитие

  Filter by:

  Clear All