NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Сензо-моторно развитие

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 225

  Nowa Szkola Cards with toys, in a box, 24 pcs.

  Nowa Szkola Карти с играчки, в кутия, 24 броя

  6611060368

  Nowa Szkola Cards with objects, in a box, 24 pcs.

  Nowa Szkola Карти с предмети, в кутия, 24 броя

  6611060369

  Nowa Szkola Board with coloured elements, for sorting

  Nowa Szkola Дъска с цветни елементи, за редене

  6611060370

  Nowa Szkola Cubes, sound, transparent, 18 pcs.

  Nowa Szkola Кубчета, звукови, прозрачни, 18 броя

  6611060371

  Nowa Szkola Waste sorting game, wooden

  Nowa Szkola Игра за сортиране на отпадъци, дървена

  6611060372

  Nowa Szkola Box with Montessori materials, №2, colored

  Nowa Szkola Кутия с материали Монтесори, №2, цветни

  6611060373

  Nowa Szkola Box with Montessori materials, №4, colored

  Nowa Szkola Кутия с материали Монтесори, №4, цветни

  6611060374

  Nowa Szkola Montessori cylinders, №1, with wooden handles

  Nowa Szkola Цилиндри Монтесори, №1, с дървени дръжки

  6611060381

  Nowa Szkola Montessori cylinders, №4, with wooden handles

  Nowa Szkola Цилиндри Монтесори, №4, с дървени дръжки

  6611060382

  Nowa Szkola Montessori fragrance bottles, wooden

  Nowa Szkola Бутилки за аромати Монтесори, дървени

  6611060383

  Nowa Szkola Montessori Tower, pink

  Nowa Szkola Кула Монтесори, розова

  6611060375

  Nowa Szkola Montessori ladder, brown

  Nowa Szkola Стълба Монтесори, кафява

  6611060376

  Nowa Szkola Montessori Grids Long

  Nowa Szkola Решетки Монтесори Дълги

  6611060377

  Nowa Szkola Montessori cards, with numbers, in a box

  Nowa Szkola Карти Монтесори, с числа, в кутия

  6611060385

  Nowa Szkola Montessori boards, for arithmetic, 9 pcs.

  Nowa Szkola Дъски Монтесори, за смятане, 9 броя

  6611060386

  Nowa Szkola Montessori beads, for arithmetic, in a box

  Nowa Szkola Мъниста Монтесори, за смятане, в кутия

  6611060387

  Nowa Szkola Montessori beads, for decimal number system

  Nowa Szkola Мъниста Монтесори, за десетична бройна система

  6611060388

  Nowa Szkola Montessori sticks, for counting, in a box

  Nowa Szkola Пръчици Монтесори, за броене, в кутия

  6611060389

  Nowa Szkola Montessori Fraction Circles, wooden

  Nowa Szkola Кръгове Монтесори Фракция, дървени

  6611060390

  Learning Resources Fruits for assembly, 8 pcs.

  Learning Resources Плодове, за сглобяване, 8 части

  6611060397

  Learning Resources Set sensory toys, 8 pcs.

  Learning Resources Комплект сензорни играчки, 8 броя

  6611060398

  Nowa Szkola Montessori Globe - Land and Water

  Nowa Szkola Глобус Монтесори - Суша и вода

  6611060391

  Nowa Szkola Montessori Globe - Continents

  Nowa Szkola Глобус Монтесори - Континенти

  6611060392

  Nowa Szkola Montessori frame, with buckles

  Nowa Szkola Рамка Монтесори, с катарами

  6611060393

  Nowa Szkola Montessori frame, for exercises, with zipper

  Nowa Szkola Рамка Монтесори, за упражнения, с цип

  6611060394

  Nowa Szkola Montessori frame, for exercises, for tying

  Nowa Szkola Рамка Монтесори, за упражнения, за връзване

  6611060395

  Nowa Szkola Montessori frame, for exercises, with buttons

  Nowa Szkola Рамка Монтесори, за упражнения, с копчета

  6611060396

  Board Bear, for basic skills, wooden, 38 x 30 x 1.2 cm

  Борд Мече, за основни умения, дървен, 38 х 30 х 1.2 cm

  6611060400

  Learning Resources Active card set Fox, in a box

  Learning Resources Комплект активни карти Лисица, в кутия

  6611060399

  Nowa Szkola Цветни плочки Монтесори, в кутия, 6 броя

  Nowa Szkola Цветни плочки Монтесори, в кутия, 6 броя

  6611060417

  Nowa Szkola Сензорни плочи Монтесори, дървени, в кутия, 10 броя

  Nowa Szkola Сензорни плочи Монтесори, дървени, в кутия, 10 броя

  6611060418

  Nowa Szkola Вретена Монтесори, в кутия

  Nowa Szkola Вретена Монтесори, в кутия

  6611060419

  Nowa Szkola Cube Butterfly, with soft fasteners, 30 x 30 x 30 cm

  Nowa Szkola Куб Пеперуда, с меки закопчалки, 30 х 30 х 30 cm

  6611060053

  Nowa Szkola Tactile tiles Memo

  Nowa Szkola Тактилни плочици Мемо

  6611060054

  Nowa Szkola Hanging swing

  Nowa Szkola Люлка Пашкул

  6611060055

  Nowa Szkola Stringing cheese, wooden

  Nowa Szkola Сирене за нанизване, дървено

  6611060058

  Nowa Szkola Stringing beads, wooden, 90 pcs, 5 strings

  Nowa Szkola Мъниста за нанизване, дървени, 90 броя, 5 връзки

  6611060059

  Nowa Szkola Graphomotor exercise board, for 2 hands, circle and square, yellow

  Nowa Szkola Дъска за графомоторни упражнения, за 2 ръце, кръг и квадрат, жълта

  6611060060

  Nowa Szkola Graphomotor exercise board, for 2 hands, stars, blue

  Nowa Szkola Дъска за графомоторни упражнения, за 2 ръце, звезди, синя

  6611060061

  Nowa Szkola Stringing towers, geometric shapes

  Nowa Szkola Кули за нанизване, геометрични фигури

  6611060063

  Nowa Szkola Sorting construction set, cones

  Nowa Szkola Конструктор за сортиране, цилиндри

  6611060076

  Nowa Szkola Stacking and balance game, wooden

  Nowa Szkola Игра за подреждане и баланс, дървена

  6611060089

  Nowa Szkola Stringing shapes and colors, wooden

  Nowa Szkola Форми и цветове за нанизване, дървени

  6611060090

  Nowa Szkola Apple and stringing worm, wooden

  Nowa Szkola Ябълка и червейче за нанизване, дървени

  6611060091

  Tactile board, 23 x 12 cm

  Nowa Szkola Тактилна дъска, 23 x 12 cm

  6611060186

  Nowa Szkola Graphomotor exercise board, manipulative, option 2, 30 x 21 cm

  Nowa Szkola Дъска за графомоторни упражнения, манипулативна, вариант 2, 30 x 21 cm

  6611060132

  Sound memory set, 12 pieces

  Small Foot Комплект Звукова памет, 12 броя

  6611060208

  Nowa Szkola Graphomotor exercise board, manipulative, option 1, 30 x 21 cm

  Nowa Szkola Дъска за графомоторни упражнения, манипулативна, вариант 1, 30 x 21 cm

  6611060133

  Nowa Szkola Graphomotor exercise board, manipulative, option 3, 30 x 21 cm

  Nowa Szkola Дъска за графомоторни упражнения, манипулативна, вариант 3, 30 x 21 cm

  6611060134

  Nowa Szkola Pear board, manipulative, 40 x 35 cm

  Nowa Szkola Дъска Круша, манипулативна, 40 x 35 cm

  6611060135

  Сензо-моторно развитие

  Filter by:

  Clear All