NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Сензо-моторно развитие

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 223

  Nowa Szkola Montessori cylinders, №4, with wooden handles

  Nowa Szkola Цилиндри Монтесори, №4, с дървени дръжки

  6611060382

  Nowa Szkola Montessori fragrance bottles, wooden

  Nowa Szkola Бутилки за аромати Монтесори, дървени

  6611060383

  Nowa Szkola Montessori bottle set, with pipette, 8 pcs.

  Nowa Szkola Комплект шишета Монтесори, с капкомер, 8 броя

  6611060384

  Nowa Szkola Montessori cards, with numbers, in a box

  Nowa Szkola Карти Монтесори, с числа, в кутия

  6611060385

  Nowa Szkola Montessori boards, for arithmetic, 9 pcs.

  Nowa Szkola Дъски Монтесори, за смятане, 9 броя

  6611060386

  Nowa Szkola Montessori beads, for arithmetic, in a box

  Nowa Szkola Мъниста Монтесори, за смятане, в кутия

  6611060387

  Nowa Szkola Montessori beads, for decimal number system

  Nowa Szkola Мъниста Монтесори, за десетична бройна система

  6611060388

  Nowa Szkola Montessori sticks, for counting, in a box

  Nowa Szkola Пръчици Монтесори, за броене, в кутия

  6611060389

  Nowa Szkola Montessori Fraction Circles, wooden

  Nowa Szkola Кръгове Монтесори Фракция, дървени

  6611060390

  Nowa Szkola Montessori Globe - Land and Water

  Nowa Szkola Глобус Монтесори - Суша и вода

  6611060391

  Nowa Szkola Montessori Globe - Continents

  Nowa Szkola Глобус Монтесори - Континенти

  6611060392

  Nowa Szkola Montessori frame, with buckles

  Nowa Szkola Рамка Монтесори, с катарами

  6611060393

  Nowa Szkola Montessori frame, for exercises, with zipper

  Nowa Szkola Рамка Монтесори, за упражнения, с цип

  6611060394

  Nowa Szkola Montessori frame, for exercises, for tying

  Nowa Szkola Рамка Монтесори, за упражнения, за връзване

  6611060395

  Nowa Szkola Montessori frame, for exercises, with buttons

  Nowa Szkola Рамка Монтесори, за упражнения, с копчета

  6611060396

  Learning Resources Fruits for assembly, 8 pcs.

  Learning Resources Плодове, за сглобяване, 8 части

  6611060397

  Learning Resources Set sensory toys, 8 pcs.

  Learning Resources Комплект сензорни играчки, 8 броя

  6611060398

  Learning Resources Active card set Fox, in a box

  Learning Resources Комплект активни карти Лисица, в кутия

  6611060399

  Board Bear, for basic skills, wooden, 38 x 30 x 1.2 cm

  Борд Мече, за основни умения, дървен, 38 х 30 х 1.2 cm

  6611060400

  Nowa Szkola Coloured plates Montessori, in a box, 6 pcs.

  Nowa Szkola Цветни плочки Монтесори, в кутия, 6 броя

  6611060417

  Nowa Szkola Sensor tiles Montessori, wooden, in a box, 10 pcs.

  Nowa Szkola Сензорни плочи Монтесори, дървени, в кутия, 10 броя

  6611060418

  Nowa Szkola Spindles Montessori, in a box

  Nowa Szkola Вретена Монтесори, в кутия

  6611060419

  Game "Composition and drilling"

  Learning Resources Игра ''Композиция и пробиване''

  6015220037

  Animals, farm, 60 pcs.

  Learning Resources Животни, ферма, 60 броя

  6015220079

  Animals, jungle, 60 pcs.

  Learning Resources Животни, джунгла, 60 броя

  6015220080

  Set Dinosaurs, 60 pcs.

  Learning Resources Комплект Динозаври, 60 броя

  6015220082

  Set Labyrinth

  Learning Resources Комплект Лабиринт

  6015220083

  Set Medical accessories

  Learning Resources Комплект Лекарски принадлежности

  6015220084

  Manipulative boards Castle

  Nowa Szkola Манипулативни дъски Замък

  6611060003

  Nowa Szkola Peanut Ball, 90 x 55 cm

  Nowa Szkola Топка Фъстък, 90 х 55 cm

  6611060009

  Learning Resources Snap cubes, 100 pcs.

  Learning Resources Кубчета за съединяване, 100 броя

  6611060014

  Set coloured bags, with sand, 8 pcs.

  Nowa Szkola Комплект цветни торбички с пясък, 8 броя

  6611060015

  Balance board with a ball

  Nowa Szkola Дъска за баланс с топче

  6611060016

  Balancing pack, rainbow, 31 x 12 x 6 cm

  Nowa Szkola Балансираща пътечка, дъга, 31 х 12 х 6 cm

  6611060017

  Board Bear

  Nowa Szkola Дъска мече

  6611060018

  Stringing balls, plastic, 360 pcs.

  Nowa Szkola Топчета за нанизване, пластмасови, 360 брой

  6611060019

  Table, active, village

  Nowa Szkola Маса, активна, село

  6611060020

  Balance game Crocodile, wooden

  Nowa Szkola Игра за баланс Крокодил, дървена

  6611060021

  Playing board with mirrors, bees, 50 x 70 cm

  Nowa Szkola Дъска за игра с огледала, пчели, 50 х 70 cm

  6611060022

  Set Stringing animals and vehicles

  Nowa Szkola Комплект животни и превозни средства за нанизване

  6611060023

  Shoe, large, for stringing and tying

  Nowa Szkola Обувка, голяма, за нанизване и завързване

  6611060024

  Set Stringing buttons, 72 pcs.

  Nowa Szkola Комплект Копчета за нанизване, 72 броя

  6611060030

  Nowa Szkola Coordinating scarves, colored, 6 pcs.

  Nowa Szkola Шалчета за координация, цветни, 6 броя

  6611060031

  Sensory path, 35.5 x 30.5 x 2 cm

  Nowa Szkola Сензорна пътека, 35.5 х 30.5 х 2 cm

  6611060032

  Memory game, with textures, 16 pcs.

  Nowa Szkola Мемори игра, с текстури, 16 части

  6611060033

  Nowa Szkola Cube, didactic, 29.5 x 29.5 x 58 cm

  Nowa Szkola Куб, дидактичен, 29.5 х 29.5 х 58 cm

  6611060034

  Nowa Szkola Tactile memory game

  Nowa Szkola Тактилна мемори игра

  6611060035

  Nowa Szkola Sorting shapes, with board, wooden, colored

  Nowa Szkola Форми за сортиране, с дъска, дървени, цветни

  6611060036

  Nowa Szkola Mirros, with handles, MDF frame, 35 x 23 cm

  Nowa Szkola Огледало, с дръжки, рамка от МДФ, 35 х 23 cm

  6611060037

  Nowa Szkola Stringing buttons, 200 pcs.

  Nowa Szkola Копчета за нанизване, 200 броя

  6611060038

  Сензо-моторно развитие

  Filter by:

  Clear All