NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Сензо-моторно развитие

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 225

  Stringing game Animals and numbers, in pastel colors, 22 parts

  Small Foot Игра за нанизване Животни и числа, в пастелни цветове, 22 части

  6611060288

  Clown with string clothes, 21 pieces

  Small Foot Клоун с дрехи за нанизване, 21 части

  6611060268

  Stringing shoe, 2 pieces

  Small Foot Обувка за нанизване, 2 броя

  6611060263

  Wooden forms House, for sorting

  Small Foot Дървени форми Къща, за сортиране

  6611060255

  Game "Obstacles"

  Learning Resources Игра ''Препятствия''

  6015220033

  Coding mouse

  Learning Resources Мишка за програмиране

  6635100852

  Nowa Szkola Hyper blocks, 30 pcs.

  Nowa Szkola Хипер блокчета, 30 елемента

  6635100985

  House, therapeutic

  Nowa Szkola Къща, терапевтична

  6635100986

  Set balls, sensory

  Nowa Szkola Комплект топки, сензорни

  6635100987

  Nowa Szkola Slide and balancer, 2 in 1, 83 x 48 x 50 cm

  Nowa Szkola Пързалка и балансьор, 2 в 1, 83 x 48 x 50 cm

  6635100998

  Active board Hippopotamus

  Nowa Szkola Активна дъска Хипопотам

  6635100999

  Nowa Szkola Wall panel Crocodile, 91 x 6 x 32 cm

  Nowa Szkola Панел за стена Крокодил, 91 x 6 x 32 cm

  6635101000

  Active board Airplane

  Nowa Szkola Активна дъска Самолет

  6635101004

  Maze parking, magnetic

  Nowa Szkola Лабиринт паркинг, магнитен

  6635101008

  Pets for counting, 72 pcs.

  Learning Resources Домашни животни за броене, 72 броя

  6635101009

  Learning Resources Bear familty, for counting, 96 pcs.

  Learning Resources Семейство мечета, за броене, 96 броя

  6635101012

  Nowa Szkola Wild animals, for counting

  Nowa Szkola Диви животни, за броене

  6635101013

  Nowa Szkola Beaver wall panel, for toy storage

  Nowa Szkola Панел за стена Бобър, за събиране на играчки

  6635101016

  Learning Resources Bell, colored, 4 pcs.

  Learning Resources Звънец, цветен, 4 броя

  6635101048

  Educational game, tree house

  Learning Resources Образователна игра, къща на дърво

  6635101067

  Sensory panel, lava

  Nowa Szkola Сензорен панел, лава

  6635101075

  Small Foot Sorting cube with geometric shapes, wooden, 17 pcs.

  Small Foot Куб за сортиране, с геометрични фигури, дървен, 17 части

  6611060341

  Small Foot Ice cream truck, for sorting, wooden

  Small Foot Камион за сладолед, за сортиране, дървен

  6611060342

  Learning Resources Owl counting game, 25 pcs.

  Learning Resources Игра Броене на сови, 25 части

  6611060352

  Small Foot Baby walker Toucan, wooden, 35 х 32 х 49 cm

  Small Foot Проходилка Toucan, детска, дървена, 35 х 32 х 49 cm

  6015280021

  Nowa Szkola Game Catch the ball

  Nowa Szkola Игра ''Хвани топката''

  6611060356

  Nowa Szkola Game with rings and balls

  Nowa Szkola Игра с рингове и топки

  6611060357

  Small Foot Sorting box, wooden, 23 pcs.

  Small Foot Кутия за сортиране, дървена, 23 части

  6611060359

  Small Foot Sorting cube, with animals, wooden

  Small Foot Куб за сортиране, със животни, дървен

  6611060360

  Small Foot Geometric sorting shapes, wooden

  Small Foot Геометрични форми за сортиране, дървени

  6611060361

  Small Foot Learning puzzle, wooden, sliding

  Small Foot Пъзел за обучение, дървен, плъзгащ се

  6611060362

  Nowa Szkola Educational game, space and distance

  Nowa Szkola Oбразователна игра, пространство и разстояние

  6611060363

  Nowa Szkola Candy-shaped pillow, with accessories

  Nowa Szkola Възглавничка бонбон, с аксесоари

  6611060364

  Nowa Szkola Pizza mat, sensory, 140 cm

  Nowa Szkola Постелка пица, сензорна, 140 cm

  6611060365

  Nowa SzkolaFloor panels, sensory, 6 pcs., 25 x 25 cm

  Nowa Szkola Подови панели, сензорни, 6 броя, 25 х 25 cm

  6611060366

  Nowa Szkola Cards with household items, in a box, 24 pcs.

  Nowa Szkola Карти с предмети за бита, в кутия, 24 броя

  6611060367

  Nowa Szkola Cards with toys, in a box, 24 pcs.

  Nowa Szkola Карти с играчки, в кутия, 24 броя

  6611060368

  Nowa Szkola Cards with objects, in a box, 24 pcs.

  Nowa Szkola Карти с предмети, в кутия, 24 броя

  6611060369

  Nowa Szkola Board with coloured elements, for sorting

  Nowa Szkola Дъска с цветни елементи, за редене

  6611060370

  Nowa Szkola Cubes, sound, transparent, 18 pcs.

  Nowa Szkola Кубчета, звукови, прозрачни, 18 броя

  6611060371

  Nowa Szkola Waste sorting game, wooden

  Nowa Szkola Игра за сортиране на отпадъци, дървена

  6611060372

  Nowa Szkola Box with Montessori materials, №2, colored

  Nowa Szkola Кутия с материали Монтесори, №2, цветни

  6611060373

  Nowa Szkola Box with Montessori materials, №4, colored

  Nowa Szkola Кутия с материали Монтесори, №4, цветни

  6611060374

  Nowa Szkola Montessori Tower, pink

  Nowa Szkola Кула Монтесори, розова

  6611060375

  Nowa Szkola Montessori ladder, brown

  Nowa Szkola Стълба Монтесори, кафява

  6611060376

  Nowa Szkola Montessori Grids Long

  Nowa Szkola Решетки Монтесори Дълги

  6611060377

  Nowa Szkola Boxes with wooden Montessori boards

  Nowa Szkola Кутии с дървени дъски Монтесори

  6611060378

  Nowa Szkola Montessori cylinders, wooden, colored

  Nowa Szkola Цилиндри Монтесори, дървени, цветни

  6611060379

  Nowa Szkola Montessori cylinders, sound

  Nowa Szkola Цилиндри Монтесори, звукови

  6611060380

  Nowa Szkola Montessori cylinders, №1, with wooden handles

  Nowa Szkola Цилиндри Монтесори, №1, с дървени дръжки

  6611060381

  Сензо-моторно развитие

  Filter by:

  Clear All