NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Тестове по математика, за 7 клас, Коала Прес

  6610120444
  By request
  Period for delivery from 10 to 11 days
  Съгласно учебната програма по математика в 7 клас тестовете в сборника обхващат следните основни теми:
         - Входящо ниво
         - Цели изрази
         - Уравнения
         - Основни геометрични фигури
         - Еднакви триъгълници
         - Неравенства
         - Успоредник
         - Елементи от вероятности и статистика.
  Задачите в тренировъчните тестове към съответните теми са подбрани така, че да са разнообразни, да поставят пред учениците ситуации, в които се допускат така наречените типични грешки, а от друга страна– да спомагат за затвърждаване на специфичните знания и умения. Смятаме, че ще е много полезно, ако решаването на тренировъчните тестове се извърши в час и се подкрепи със съответните напътствия и коментари от учителя. Друга възможност също е тренировъчните тестове да бъдат зададени като домашна работа, за да може ученикът в по-спокойна обстановка, без ограничения във времето да разсъждава по задачите, а след това с учителя да се коментират само допуснатите грешки. Към всяка от по-важните теми има и специални тренировъчни тестове, структурирани в два модула. Тяхното предназначение е да помогнат на учениците в подготовката им за национално външно оценяване след 7 клас. Контролните тестове могат да се използват за контрол от страна на учителя за нивото на знанията на учениците по съответната тема, както и за самоконтрол от самите ученици. Контролните тестове са примерни и някои от тях съдържат задачи с повишена трудност. По своя преценка учителят може да замени някои от задачите. Проверката чрез тестово изпитване гарантира оценяването на всички ученици по единни критерии и дава възможност за диагностициране и обективен анализ на допуснатите грешки и на пропуските в знанията на учениците. Сборникът може да се използва в часовете за задължителна подготовка и вкъщи за самоподготовка и самоконтрол. В него са включени и задачи с повишена трудност, което позволява използването му в различни форми на извънкласна работа, както и при подготовка за математически състезания и конкурси.
  see product's description
  Купи на вноски за покупки над 100,01 лв. с ДДС
  Съгласно учебната програма по математика в 7 клас тестовете в сборника обхващат следните основни теми:
         - Входящо ниво
         - Цели изрази
         - Уравнения
         - Основни геометрични фигури
         - Еднакви триъгълници
         - Неравенства
         - Успоредник
         - Елементи от вероятности и статистика.
  Задачите в тренировъчните тестове към съответните теми са подбрани така, че да са разнообразни, да поставят пред учениците ситуации, в които се допускат така наречените типични грешки, а от друга страна– да спомагат за затвърждаване на специфичните знания и умения. Смятаме, че ще е много полезно, ако решаването на тренировъчните тестове се извърши в час и се подкрепи със съответните напътствия и коментари от учителя. Друга възможност също е тренировъчните тестове да бъдат зададени като домашна работа, за да може ученикът в по-спокойна обстановка, без ограничения във времето да разсъждава по задачите, а след това с учителя да се коментират само допуснатите грешки. Към всяка от по-важните теми има и специални тренировъчни тестове, структурирани в два модула. Тяхното предназначение е да помогнат на учениците в подготовката им за национално външно оценяване след 7 клас. Контролните тестове могат да се използват за контрол от страна на учителя за нивото на знанията на учениците по съответната тема, както и за самоконтрол от самите ученици. Контролните тестове са примерни и някои от тях съдържат задачи с повишена трудност. По своя преценка учителят може да замени някои от задачите. Проверката чрез тестово изпитване гарантира оценяването на всички ученици по единни критерии и дава възможност за диагностициране и обективен анализ на допуснатите грешки и на пропуските в знанията на учениците. Сборникът може да се използва в часовете за задължителна подготовка и вкъщи за самоподготовка и самоконтрол. В него са включени и задачи с повишена трудност, което позволява използването му в различни форми на извънкласна работа, както и при подготовка за математически състезания и конкурси.
  Съгласно учебната програма по математика в 7 клас тестовете в сборника обхващат следните основни теми:
         - Входящо ниво
         - Цели изрази
         - Уравнения
         - Основни геометрични фигури
         - Еднакви триъгълници
         - Неравенства
         - Успоредник
         - Елементи от вероятности и статистика.
  Задачите в тренировъчните тестове към съответните теми са подбрани така, че да са разнообразни, да поставят пред учениците ситуации, в които се допускат така наречените типични грешки, а от друга страна– да спомагат за затвърждаване на специфичните знания и умения. Смятаме, че ще е много полезно, ако решаването на тренировъчните тестове се извърши в час и се подкрепи със съответните напътствия и коментари от учителя. Друга възможност също е тренировъчните тестове да бъдат зададени като домашна работа, за да може ученикът в по-спокойна обстановка, без ограничения във времето да разсъждава по задачите, а след това с учителя да се коментират само допуснатите грешки. Към всяка от по-важните теми има и специални тренировъчни тестове, структурирани в два модула. Тяхното предназначение е да помогнат на учениците в подготовката им за национално външно оценяване след 7 клас. Контролните тестове могат да се използват за контрол от страна на учителя за нивото на знанията на учениците по съответната тема, както и за самоконтрол от самите ученици. Контролните тестове са примерни и някои от тях съдържат задачи с повишена трудност. По своя преценка учителят може да замени някои от задачите. Проверката чрез тестово изпитване гарантира оценяването на всички ученици по единни критерии и дава възможност за диагностициране и обективен анализ на допуснатите грешки и на пропуските в знанията на учениците. Сборникът може да се използва в часовете за задължителна подготовка и вкъщи за самоподготовка и самоконтрол. В него са включени и задачи с повишена трудност, което позволява използването му в различни форми на извънкласна работа, както и при подготовка за математически състезания и конкурси.
  Products specifications
  Тип Учебно помагало
  Клас 7
  Предмет Математика
  Издателство Коала Прес
  Автор Лилия Дилкина