NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  English textbook Hello !, for 5th grade, New edition, Prosveta

  6610180131
  By request
  Period for delivery from 4 to 5 days
  Какво предлага учебникът Hello! New Edition?
  Доказано успешни модели на обучение от предишното издание на едноименната езикова система.
  Добре балансирано учебно съдържание, което осигурява нужните часове за преговор и затвърдяване на знанията, работа над проекти, оценяване и самооценяване на постигнатите резултати.
  Ясно и последователно въвеждане на граматичния материал чрез таблици и градирани по трудност упражнения.
  Изграждане на устойчив лексикален запас.
  Употреба на езика в реални комуникативни ситуации стъпка по стъпка и с много опори.
  Разнообразни текстове и упражнения за трениране на слушане и четене с разбиране.
  Развиване на умението писане чрез ясни модели и опори.
  Системна работа над произношението, интонацията и правописа.
  Интересна информация за различни аспекти от живота и културата на Обединеното кралство, Съединените щати и Австралия. Страноведските текстове подготвят учениците за съставяне на аналогични текстове за България.
  see product's description
  Купи на вноски за покупки над 100,01 лв. с ДДС
  Какво предлага учебникът Hello! New Edition?
  Доказано успешни модели на обучение от предишното издание на едноименната езикова система.
  Добре балансирано учебно съдържание, което осигурява нужните часове за преговор и затвърдяване на знанията, работа над проекти, оценяване и самооценяване на постигнатите резултати.
  Ясно и последователно въвеждане на граматичния материал чрез таблици и градирани по трудност упражнения.
  Изграждане на устойчив лексикален запас.
  Употреба на езика в реални комуникативни ситуации стъпка по стъпка и с много опори.
  Разнообразни текстове и упражнения за трениране на слушане и четене с разбиране.
  Развиване на умението писане чрез ясни модели и опори.
  Системна работа над произношението, интонацията и правописа.
  Интересна информация за различни аспекти от живота и културата на Обединеното кралство, Съединените щати и Австралия. Страноведските текстове подготвят учениците за съставяне на аналогични текстове за България.
  Какво предлага учебникът Hello! New Edition?
  Доказано успешни модели на обучение от предишното издание на едноименната езикова система.
  Добре балансирано учебно съдържание, което осигурява нужните часове за преговор и затвърдяване на знанията, работа над проекти, оценяване и самооценяване на постигнатите резултати.
  Ясно и последователно въвеждане на граматичния материал чрез таблици и градирани по трудност упражнения.
  Изграждане на устойчив лексикален запас.
  Употреба на езика в реални комуникативни ситуации стъпка по стъпка и с много опори.
  Разнообразни текстове и упражнения за трениране на слушане и четене с разбиране.
  Развиване на умението писане чрез ясни модели и опори.
  Системна работа над произношението, интонацията и правописа.
  Интересна информация за различни аспекти от живота и културата на Обединеното кралство, Съединените щати и Австралия. Страноведските текстове подготвят учениците за съставяне на аналогични текстове за България.
  Products specifications
  Клас 5
  Език Английски език
  Тип Учебник
  Предмет Английски език
  Издателство Просвета
  Автор Емилия Колева, Десислава Петкова