NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Ученическо табло „Атоми и молекули“, 70 x 100 cm

  8132180008
  In stock
 • Двойноламинирано табло.
 • Размер: 70 x 100 cm.
 • Атомите,молекулите и йоните са градивни частици на веществата. Атомът има ядро и обвивка. В ядрото има протони и неутрони,а в обвивката-електрони. Атомът като цяло е електронеутрален, защото броят на протоните в ядрото е равен на броя на електроните в обвивката. Атомите са химически неразложими. За всеки химичен елемент атомите са от един и същ вид и определят свойствата му. Атомите не могат да съществуват, дълго време в свободно състояние-свързват се помежду си и образуват молекули. Молекулите се състоят от еднакви или от различни по вид атоми. Те могат да съществуват като свободни частици продължително време. Простите йони са атоми,които а приели или отдали електрони.Те имат променена електронна обвивка. Атомите, молекулите и йоните се намират в непрекъснато движение.
 • see product's description
 • Двойноламинирано табло.
 • Размер: 70 x 100 cm.
 • Атомите,молекулите и йоните са градивни частици на веществата. Атомът има ядро и обвивка. В ядрото има протони и неутрони,а в обвивката-електрони. Атомът като цяло е електронеутрален, защото броят на протоните в ядрото е равен на броя на електроните в обвивката. Атомите са химически неразложими. За всеки химичен елемент атомите са от един и същ вид и определят свойствата му. Атомите не могат да съществуват, дълго време в свободно състояние-свързват се помежду си и образуват молекули. Молекулите се състоят от еднакви или от различни по вид атоми. Те могат да съществуват като свободни частици продължително време. Простите йони са атоми,които а приели или отдали електрони.Те имат променена електронна обвивка. Атомите, молекулите и йоните се намират в непрекъснато движение.
 • Двойноламинирано табло.
 • Размер: 70 x 100 cm.
 • Атомите,молекулите и йоните са градивни частици на веществата. Атомът има ядро и обвивка. В ядрото има протони и неутрони,а в обвивката-електрони. Атомът като цяло е електронеутрален, защото броят на протоните в ядрото е равен на броя на електроните в обвивката. Атомите са химически неразложими. За всеки химичен елемент атомите са от един и същ вид и определят свойствата му. Атомите не могат да съществуват, дълго време в свободно състояние-свързват се помежду си и образуват молекули. Молекулите се състоят от еднакви или от различни по вид атоми. Те могат да съществуват като свободни частици продължително време. Простите йони са атоми,които а приели или отдали електрони.Те имат променена електронна обвивка. Атомите, молекулите и йоните се намират в непрекъснато движение.