NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Ученическо табло „Изопроцеси при идеален газ“, 70 x 100 cm

  6635100817
  In stock
 • Двойноламинирано табло.
 • Размер: 70 x 100 cm.
 • В учебното табло „Изопроцеси при идеален газ“ са представени изотермен процес, изохорен процес и изобарен процес. Дадени са формулите, описващи законите на Бойл-Мариот, на Шарл и на Гей-Люсак. Първия принцип на Термодинамиката е записан и за трите изопроцеса при идеален газ.
 • Основно място в учебното табло заемат графиките на процесите.
 • see product's description
 • Двойноламинирано табло.
 • Размер: 70 x 100 cm.
 • В учебното табло „Изопроцеси при идеален газ“ са представени изотермен процес, изохорен процес и изобарен процес. Дадени са формулите, описващи законите на Бойл-Мариот, на Шарл и на Гей-Люсак. Първия принцип на Термодинамиката е записан и за трите изопроцеса при идеален газ.
 • Основно място в учебното табло заемат графиките на процесите.
 • Двойноламинирано табло.
 • Размер: 70 x 100 cm.
 • В учебното табло „Изопроцеси при идеален газ“ са представени изотермен процес, изохорен процес и изобарен процес. Дадени са формулите, описващи законите на Бойл-Мариот, на Шарл и на Гей-Люсак. Първия принцип на Термодинамиката е записан и за трите изопроцеса при идеален газ.
 • Основно място в учебното табло заемат графиките на процесите.