NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Biology

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 148

  Lens, convex and concave, 2 pcs.

  Nowa Szkola Леща, изпъкнала и вдлъбната, 2 броя

  6626020039

  Student chart "Amphibians", 70 x 100 cm

  Cubos Ученическо табло „Земноводни“, 70 x 100 cm

  6635100105

  Skull model, 22 x 14 x 16 cm

  Nowa Szkola Модел на череп, 22 х 14 х 16 cm

  6626020046

  Bresser Microscope Erudit DLX 40-1000X

  Bresser Микроскоп Erudit DLX 40-1000X

  6626060006

  Paramecium model

  Nowa Szkola Модел на чехълче

  6626020008

  Excretory system model

  Nowa Szkola Модел на отделителна система

  6626020016

  Bean life cycle model

  Nowa Szkola Модел на жизнен цикъл на боб

  6626020054

  Wheat life cycle model

  Nowa Szkola Модел на жизнен цикъл на пшеница

  6626020055

  Domino Ecology

  Nowa Szkola Домино Екология

  6626020056

  Meiosis and Mitosis demonstration set

  Nowa Szkola Комплект за демонстрация Мейоза и Митоза

  6626020004

  Artery model, with stand

  Nowa Szkola Модел на артерия, на стойка

  6626020009

  Frog skeleton, 13 x 8 x 6 cm

  Nowa Szkola Скелет на жаба, 13 x 8 x 6 cm

  6626020058

  Fish skeleton, 24.5 x 5 x 10 cm

  Nowa Szkola Скелет на риба, 24.5 x 5 x 10 cm

  6626020059

  Dissection kit

  Nowa Szkola Комплект за дисекция

  6626020060

  Chart human body, magnetic, 100 x 60 cm

  Nowa Szkola Табло човешкото тяло, магнитно, 100 x 60 cm

  6626020061

  Dissection plate, 26 x 19 x 2 cm

  Nowa Szkola Чиния за дисекция, 26 x 19 x 2 cm

  6626020062

  Rabbit skeleton, 33 x 7.5 x 17 cm

  Nowa Szkola Скелет на заек, 33 x 7.5 x 17 cm

  6626020063

  Lung model, demonstration

  Nowa Szkola Модел на бял дроб, демонстрационен

  6626020064

  Microscope, digital, USB

  Nowa Szkola Микроскоп, дигитален, USB

  6626060010

  HIV virus model

  Nowa Szkola Модел на вирус ХИВ

  6626020003

  Chloroplast model, 3D

  Nowa Szkola Модел на хлоропласт, 3D

  6626020005

  Flower model

  Nowa Szkola Модел на цвете

  6626020006

  Wheat plant model

  Nowa Szkola Модел на житно растение

  6626020007

  Skin model

  Nowa Szkola Модел на кожа

  6626020010

  Nowa Szkola Hand model

  Nowa Szkola Модел на ръка

  6626020011

  Liver model

  Nowa Szkola Модел на черен дроб

  6626020012

  Stomach model

  Nowa Szkola Модел на стомах

  6626020013

  Bone structure model

  Nowa Szkola Модел на костна структура

  6626020014

  3D Board with digestive system

  Nowa Szkola Дъска с 3D храносмилателна система

  6626020015

  Neuron model

  Nowa Szkola Модел на неврон

  6626020017

  Nowa Szkola Spine model

  Nowa Szkola Модел на гръбначен стълб

  6626020018

  Nowa Szkola Leg muscular system model

  Nowa Szkola Модел мускулна система на крак

  6626020019

  Human torso model, 44 pcs.

  Nowa Szkola Модел на човешки торс, 44 части

  6626020023

  Nowa Szkola Microscope camera, 3 mpix

  Nowa Szkola Камера за микроскоп, 3 mpix

  6626060011

  Nowa Szkola Insect observation jar, with 2 magnifying glasses

  Nowa Szkola Буркан за наблюдение на насекоми, с 2 лупи

  6626020057

  A set of instruments for microscopic preparations

  Комплект инструменти за микроскопски препарати

  6635100334

  Learning Resources Human Body Laboratory Kit

  Learning Resources Комплект Лаборатория за човешкото тяло

  6626020087

  Student chart Dicotyledonous plants, 100 x 70 cm

  Cubos Ученическо табло ''Двусемеделни растения'', 100 x 70 cm

  6626040009

  Student chart Monocotyledonous plants, 100 x 70 cm

  Cubos Ученическо табло ''Едносемеделни растения'', 100 x 70 cm

  6626040010

  Student chart Nucleic acids, 100 x 70 cm

  Cubos Ученическо табло ''Нуклеинови киселини'', 100 x 70 cm

  6626040011

  Bresser Microscope, children, magnification 40 - 640x

  Bresser Микроскоп, детски, увеличение 40 - 640x

  6626060017

  Bresser Microscope, children, magnification 40 - 640x, green

  Bresser Микроскоп, детски, увеличение 40 - 640x, зелен

  6626060018

  Bresser Microscope, children, magnification 40 - 640x, red

  Bresser Микроскоп, детски, увеличение 40 - 640x, червен

  6626060019

  Bresser Microscope, children, magnification 40 - 640x, blue

  Bresser Микроскоп, детски, увеличение 40 - 640x, син

  6626060020

  Bresser Microscope, children, magnification 40 - 640x, pink

  Bresser Микроскоп, детски, увеличение 40 - 640x, розов

  6626060021

  Set Little genius Predators, 2 in 1

  Комплект Малък гений Predators, 2 в 1

  6626020088

  Set Little genius - Nature experiments

  Комплект Малък гений - Експерименти с природата

  6626020089

  Nowa Szkola Case with animal specimens, 20 pcs.

  Nowa Szkola Куфар с животински екземпляри, 20 броя

  6626020080

  Nowa Szkola Case with plant types, 9 pcs.

  Nowa Szkola Куфар с видове растения, 9 броя

  6626020081

  Nowa Szkola Head model, with section of muscular and circulatory system

  Nowa Szkola Модел на глава, с разрез на мускулна и кръвоносна система

  6626020082

  Biology