Затвори
Категории
  Настройки
  Търси
  RSS

  Новини

  Общи условия на промоционална кампания „Играй, сподели и спечели!“
  Общи условия на промоционална кампания „Играй, сподели и спечели!“

  ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

  1.1. Промоционалната кампания„Играй, сподели и спечели!“ сеорганизира ипровеждаотКооперация„Панда”, ЕИК000885099 със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1784, район„Младост”,бул. „Цариградскошосе”№139 /наричана по-долу за краткост „Организатор“/.

  1.2. Организаторът е изключителен собственик на търговската марка „Office 1 Superstore”.

  1.3. Промоционалната кампания „Играй, сподели и спечели!“ по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана директно с притежателя на правата върху социалната мрежа Facebook.

  ЧАСТ 2. ОБЩИ ПРАВИЛА

  2.1. Общите условия са публично оповестени на електронния магазин www.office1.bg и са достъпни за всички заинтересовани лица през периода от 03.09.2018 г. – 10.09.2018 г. 

  2.2. Участниците в Промоционалната кампания „Играй, сподели и спечели!“ са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила за провеждането ѝ, наричани по-долу за краткост „Общите условия“.

  2.3. Организаторът си з...

  Общи условия на промоционална кампания „Уча се, творя, играя!“
  Общи условия на промоционална кампания „Уча се, творя, играя!“

  ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

  1.1. Промоционалната кампания „Уча се, творя, играя!“ се организира и провежда от Кооперация„Панда”, ЕИК 000885099 със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1784,район„Младост”,бул. „Цариградско шосе”№139 /наричана по-долу за краткост „Организатор“/.

  1.2. Организаторът е изключителен собственик натърговската марка „Office 1 Superstore”.

  ЧАСТ 2. ОБЩИ ПРАВИЛА

  2.1. Общите условия са публично оповестени на електронния магазин www.office1.bg и са достъпни за всички заинтересовани лица през периода от 27.08.2018 до 30.09.2018 г.

  2.2. Участниците в промоционална кампания „Уча се, творя, играя!“ са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила за провеждането ѝ, наричани по-долу за краткост „Общите условия“.

  2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите правила, като промените  влизат в сила от деня на публикуването им на електронния магазин www.office1.bg и стават задължителни за всички участници и всички посочен...

  Нов магазин Office 1 Superstore в гр. Пазарджик
  Нов магазин Office 1 Superstore в гр. Пазарджик

  78 магазин на веригата в страната

  Горещи летни промоции и летни емоции в магазините на Office 1 Superstore!
  Горещи летни промоции и летни емоции в магазините на Office 1 Superstore!

  Колкото повече пазаруваш толкова повече отстъпка печелиш!

  Търсим новото си лого 😊
  Търсим новото си лого 😊

  Кооперация „Панда“ обявява конкурс за дизайн на ново лого на марката Office 1 Superstore.

  Нов магазин Office 1 Superstore в гр. Рудозем
  Нов магазин Office 1 Superstore в гр. Рудозем

  77 магазин на веригата в страната

  Печеливши от томболата от промоционалната игра на Office 1 Superstore „20 години всичко под един покрив“
  Печеливши от томболата от промоционалната игра на Office 1 Superstore „20 години всичко под един покрив“

  Тук може да видите печелившите от томболата

  Нов магазин Office 1 Superstore в София
  Нов магазин Office 1 Superstore в София

  27 магазин на веригата в гр. София

  Нов магазин Office 1 Superstore в гр. Дългопол
  Нов магазин Office 1 Superstore в гр. Дългопол

  75 магазин на веригата в страната

  Нов магазин Office 1 Superstore в гр. Белослав
  Нов магазин Office 1 Superstore в гр. Белослав

  74 магазин на веригата в страната