NormalCustomer
 
Close
All Categories
  Preferences
  Search

  Company papers

  Filters
  View as Grid List
  Sort by
  Display products on page: 14

  Complaint register, hard covers, 50 sheets

  Регистър за предявяване на рекламации, с твърда подвързия, 50 листа

  1565220035

  Book of Commendation and Complaints, A4, with hard covers, 80 sheets

  Книга за похвали и оплаквания, A4, с твърда подвързия, 80 листа

  1565220080

  Incoming Food and Packaging Materials Control Ledger, 50 sheets

  Дневник за входящия контрол на приетите храни и опаковъчни материали, 50 листа

  1565220045

  Site Hygiene Ledger, 50 sheets

  Дневник за поддържане хигиенното състояние на обекта, 50 листа

  1565220050

  Ledger for Recording of Refrigeration Systems Temperature, 50 sheets

  Дневник за отчитане температурата на хладилните системи, 50 листа

  1565220055

  Personnel Hygiene Ledger, 50 sheets

  Дневник за личната хигиена на персонала, 50 листа

  1565220060

  Food Scrapping Ledger, 50 sheets

  Дневник за бракуване на хранителни продукти, 50 листа

  1565220065

  Concrete works book for completed instructions and training of the employees, 50 sheets

  Дневник за извършен инструктаж и обучение на персонала, 50 листа

  1565220070

  Concrete works book for completed desinfection, desinsection and deratization, 50 sheets

  Дневник за проведени ДДД мероприятия (дезинфекция, дезинсекция и дератизация), 50 листа

  1565220075

  Book of owners, 100 sheets

  Книга на собствениците, 100 листа

  1565220040

  Concrete works book, 16 sheets

  Дневник на бетоновите работи, 16 листа

  1565120204

  Adress card for foreigner, A5, 100 sheets

  Адресна карта за чужденец, A5, 100 листа

  1565220010

  Adress card for hotel, 100 sheets

  Адресна карта за хотел, 100 листа

  1565220015

  Дневник за дезинфекция на мокър бар

  Дневник за дезинфекция на мокър бар

  1045120006

  Company papers

  Filter by:

  Clear All